måndag 25 augusti 2008

Barnen ska delta på lika villkor


Foto: www.fotoakuten.se

Utflykten skall alla elever kunna åka med på !

Att ta ut en avgift av barnen, eller rättare sagt deras föräldrar när klassen bestämt sig för att åka någon stans extra kan vara ett rent elände för de barn vars föräldrar inte har råd. Jag tycker inte att vi skall utsätta barnen för detta, utan skolan skall vara avgiftsfri och det klassen vill göra skall tas ur skolans budget. Skolan skall inte peka ut barn utifrån om deras föräldrar har god ekonomi eller inte. I skolan skall barn vara där på egen kraft och på lika villkor.

Läs mer på dagens Aftonblad, eller på Rädda Barnens hemsida

Inga kommentarer: