torsdag 28 augusti 2008

Lek inte med unga människors utbildning!

Moderaterna har enligt Mats Gerdau (m) påbörjat en process för att införa en skola som medför att kommunerna förlora möjligheterna att tillgodose en skola för alla liksom förutsättningarna för att kontrollera kvalitén på den enskilda skolan utbildning. Såväl utbildningsmässigt som ekonomiskt är detta oansvarigt!

Man leker med skattebetalarnas pengar genom att se till att den största verksamheten i en kommun - skolan - inte längre går att planera. Det innebär bland annat att kommunerna kommer att tappa kontrollen över den kommunala ekonomin. Det är illa nog!

Det riktigt allvarliga är den effekt det får när kommunerna inte längre kan planera resurserna optimalt. Då kommer det att leda till sämre utbildning för våra unga, om man inte väljer höja kommunalskatten, vilket inte är troligt, eller kraftigt försämra omsorgen om de äldre. Med andra ord finns risk för både sämre kvalitet i utbildningen och kommunala rullande underskott. Vem tänker ta ansvar för det? Moderaterna? Knappast!

Vem som ska ha makten handlar om pengar – våra skattepengar
Det här handlar om makt. Makt över hur många skolor som skall etableras i en kommun. Skall det vara kommunen som har ansvar för skattebetalarnas pengar som skall bekosta skolorna? Eller är det, de fem största skolkoncernerna som tillsammans omsatte cirka 1,7 miljarder förra året och enligt friskskolornas förbund med en vinst på 85 miljoner?
Moderaterna vill nu ytterligare stärka skolföretagens makt till att de själva ska bestämma var och hur de vill etablera sig. Kommunerna får inget att säga till om, det är bar för dem att betala räkningen.

I Österåker stöds denna utveckling av regerande moderater. När det gäller gymnasieskolor i kommunen så tror vi inte det längre finns någon kommunal skola kvar. Vi har då fått ett privatmonopol – valfriheten, är borta! Vi kan ständigt se skyltar poppa upp om etableringar av nya gymnasieskolor, IT-gymnasiet i gamla stadsbyggnadskontorets lokaler, ytterligare nytt gymnasium i gamla kommunalhuset är bara några exempel. Den som vill öppna ett gymnasium har bara att hyra en lokal, lämna in en ansöka till Skolverket och sedan är det i princip bara att skicka räkningen till kommunen. Vi kommunalpolitiker kan bara stå och se på, bundna till händer och fötter.

Har vi behov av alla dessa gymnasieskolor? Finns det tillräckligt med elever som vill gå i dom? Håller dom tillräcklig kvalitet? Här finns uppenbar risk för överetablering, något som moderaterna struntar i, och inte tänker ta ansvar för. Vad händer med eleverna när skolföretaget inte ger den vinst som förväntas av dess ägare, eller går i konkurs. Då förväntas kommunen stå där redan samma dag och ta hand om dessa elever. Något ansvar läggs inte av moderaterna på skolföretaget, vilket visar vilken lojalitet detta parti har intagit. För dem handlar det uppenbarligen om att gynna skolkoncernerna till att bli ännu rikare – det är att leka med skattemedel och att slarva med unga människors utbildning! Kommunerna bör vara de som fattar beslut i demokratisk ordning om antalet skolor i kommunen och med ett varierat utbud där kommunerna tecknar avtal med nya friskolor och där de kommunala skolorna ges större möjlighet att forma sin egen skolform.

Ann-Christine Furustrand (s) Lars Starkerud (s) båda från Österåker

Inga kommentarer: