torsdag 14 augusti 2008

Nalins kritik befogad


Nalin Pekgul, s-kvinnors förbundsordförande har helt rätt! Religiösa friskolor och etniska vårdcentraler hindrar kvinnors frigörelse!

Nalins
kritik mot Fredrik Reinfeldt är logisk och fullt rimlig - regeringens politik går inte ihop, vad som sägs är en sak och den politik som genomförs en helt annan. Detta syns särskilt i frågan om just invandrarkvinnornas situation och i frågan om jämlikhet mellan könen.

De religiösa friskolorna, exempelvis Plymouthbrödernas friskola, hindrar speciellt kvinnors utveckling till egna fria individer. Istället inskränks flickorna till en kultur som inte finns stöd för i ett demokratiskt land som Sverige. Alla kvinnor har rätt att utvecklas som de själva vill, de är lika mycket värda som alla killar. Vi kan inte låta våra unga flickor bli isolerade från samhället i övrigt. Vi måste öppet vägra att invadrarkvinnorna blir en andraklassens medborgare!
Att sedan vårdval-Stockholm, den sjukvårdsorganisation som moderaterna genomfört att den ger orimliga effekter för just invadrarkvinnorna har Nalin Pekgul pekat på sedan lång tid tillbaka, ingen i den moderatstyrda regeringen verkar lyssna.

Och vad säger jämställdhetsministern tillika integrationsministern?
Ser hon inte hur den en handen i regeringen slår ut den andra?

Inga kommentarer: