måndag 15 september 2008

Reinfeldts två ansikten, det arga högra o det lyssnande vänstra

Nu så här i halvlek börjar effekterna av regeringen Reinfeldts politik synas alltmer. Tydligt är nu att Fredrik Reinfeldt visar upp två ansikten, en lyssnande och vänlig i medias morgonsoffor, och ett helt annat internt - när garanterat ingen mikrofon eller TV-kamera finns i närheten. I samband med att Reinfeldt utnämnde Carl Bildt till minister tyckte man det var märkligt då det var allmänt känt att Carl Bildt när han var statsminister och partiledare hackat rätt ordentligt på Fredrik Reinfeldt vid minst ett partigruppsmöte där Reinfelt hade en annan åsikt än Bildt. Därför är det nu så anmärkningsvärt att Fredrik Reinfelt beter sig precis lika illa som just den gången. Har Reinfelt inte lärt sig något av sina egna bittra erfarenheter?

Detta visar dels att Reinfelt har två ansikten ett smilande vänligt utåtriktat mot media, och ett helt annat ansikte gentemot dem som tycker annat än han själv. De två bilderna är minst sagt motstridiga. Nuvarande regeringen har härmed fått ytterligare ett problem att handskas med - statsministerns och moderata partiordförandes sätt att bete sig. Frågan om ledarskap - kommer sannolikt att växa sig allt starkare ju närmare valet vi kommer och Reinfelt har nu sett till att denna fråga växlar fram redan nu. Mycket intressant.

Att sedan LO-medlemmarna blir allt mer missnöjda med regeringen är ytterligare exempel på bekymmer som regeringen Reinfeldt har - undrar just vilket "ansikte" som Reinfeldt kommer kommentera detta faktum ? Det arga högra, eller det lyssnande vänstra ?

Inga kommentarer:

Alla nyanlända borde gå på etableringskurs på hemmaplan

I dag har Kristina Embäck (S) och jag varit på besök på etableringskurs för nyanlända här i Österåker. En mycket bra ver...