måndag 15 september 2008

Vad är nästa steg flyga ambulansflyg utan piloter?

Nu vill den moderatledda majoritetens i Stockholms läns landsting att ambulanshelikoptrarna från och med december skall lyfta utan läkare. Moderaterna anser att läkarna gör bättre nytta på marken. Såg just ett inslag i ABC-nytt där ambulansflyg personal intervjuades och som menade på att det finns risker med beslutet - att det till och med kan leda till ökat antal döda. I inslaget framgår också att det handlar om väldigt lite pengar i skillnad på att ha läkare med eller ej.
Moderaternas förslag i landstinget efter att ha tittat på inslaget är obegripligt. Det är nästan så att man får snart vara glad över att inte moderaterna beslutade sig för att att köra helikoptrarna utan piloter. Ytterligare exempel på huvudlösa moderata beslut, det verkar inte finnas någon botten. Vad blir nästa ?

Inga kommentarer:

Alla nyanlända borde gå på etableringskurs på hemmaplan

I dag har Kristina Embäck (S) och jag varit på besök på etableringskurs för nyanlända här i Österåker. En mycket bra ver...