Fortsätt till huvudinnehåll

Rektor på två ställen-var finns lojaliteten?

Bild: www.fotoakuten.se
Den handlar om en rektor på en kommunal skola i Åkersberga. Samma rektor driver samtidigt också ett företag som har friskoleverksamhet i Täby, och har fått klartecken av skolverket att också driva friskola i Norrtälje och UpplandsVäsby. Denna rektor sitter minst sagt på två stolar.
Var finns lojaliteten ? Hos kommunen ? Eller bolaget? Är det här verkligen okej?
Vill vi ha det så här?

Svaret från min sida är nej, nej och åter nej!

Österåkers kommun har en av kommunfullmäktige antagen bisysslepolicy, och om detta inte är en konkurrerande bisyssla så kan man ju undra vad det i så fall det är: Jag tycker att denna rektors dubbla stolar skall prövas. Själv tycker jag att om man i kommunen anställer en rektor så förväntar jag mig att han är det till hundra procent. Och det kan man väl knappast vara om man har andra skolor att sköta ?

Vad har nu kommunens ledning, dvs moderaterna gjort ? Icke ett smack! Varför då ? Kan det vara så illa att det beror på att samma rektor också råkar vara politiskt engagerad moderat politiker från Norrtälje ? Döljer sig ytterligare en lojalitetskonflikt i denna historia ? Jag ryser vid blotta tanken!

Så här står det bland annat i Österåkers kommun policy:


"Arbetstagare ska på begäran anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren får förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att bisysslan kan
a) verka hindrande för arbetsuppgifterna
(arbetshindrande bisyssla)
b) påverka arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos arbetsgivaren
(förtroendeskadlig bisyssla)
c) innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens(konkurrensbisyssla

" Konkurrensbisyssla innebär att arbetstagaren har en bisyssla som konkurrerar med kommunens verksamhet "
Som förklaring står det även följande:

Offentligt anställda hos staten, kommunerna, landstingen och försäkringskassorna får inte ha bisysslor som kan rubba allmänhetens förtroende för kommunen som myndighet. Kraven kan härledas ur regeringsformen, som slår fast att förvaltningsmyndigheter skall iaktta saklighet och opartiskhet i sin verksamhet.

Störst risk för förtroendeskada föreligger vid upphandling, myndighetsutövning, tillsyn, egendomsförvaltning och ledning av offentlig förvaltning. Detta innebär för Österåkers kommun att en anställd inte kan sälja varor och tjänster via eget bolag eller via faktura till kommunen. Varje sådan vara eller tjänst skall upphandlas i enlighet med reglerna i LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) "Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…