torsdag 11 september 2008

Rektor på två ställen-var finns lojaliteten?

Bild: www.fotoakuten.se
Den handlar om en rektor på en kommunal skola i Åkersberga. Samma rektor driver samtidigt också ett företag som har friskoleverksamhet i Täby, och har fått klartecken av skolverket att också driva friskola i Norrtälje och UpplandsVäsby. Denna rektor sitter minst sagt på två stolar.
Var finns lojaliteten ? Hos kommunen ? Eller bolaget? Är det här verkligen okej?
Vill vi ha det så här?

Svaret från min sida är nej, nej och åter nej!

Österåkers kommun har en av kommunfullmäktige antagen bisysslepolicy, och om detta inte är en konkurrerande bisyssla så kan man ju undra vad det i så fall det är: Jag tycker att denna rektors dubbla stolar skall prövas. Själv tycker jag att om man i kommunen anställer en rektor så förväntar jag mig att han är det till hundra procent. Och det kan man väl knappast vara om man har andra skolor att sköta ?

Vad har nu kommunens ledning, dvs moderaterna gjort ? Icke ett smack! Varför då ? Kan det vara så illa att det beror på att samma rektor också råkar vara politiskt engagerad moderat politiker från Norrtälje ? Döljer sig ytterligare en lojalitetskonflikt i denna historia ? Jag ryser vid blotta tanken!

Så här står det bland annat i Österåkers kommun policy:


"Arbetstagare ska på begäran anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren får förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att bisysslan kan
a) verka hindrande för arbetsuppgifterna
(arbetshindrande bisyssla)
b) påverka arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos arbetsgivaren
(förtroendeskadlig bisyssla)
c) innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens(konkurrensbisyssla

" Konkurrensbisyssla innebär att arbetstagaren har en bisyssla som konkurrerar med kommunens verksamhet "
Som förklaring står det även följande:

Offentligt anställda hos staten, kommunerna, landstingen och försäkringskassorna får inte ha bisysslor som kan rubba allmänhetens förtroende för kommunen som myndighet. Kraven kan härledas ur regeringsformen, som slår fast att förvaltningsmyndigheter skall iaktta saklighet och opartiskhet i sin verksamhet.

Störst risk för förtroendeskada föreligger vid upphandling, myndighetsutövning, tillsyn, egendomsförvaltning och ledning av offentlig förvaltning. Detta innebär för Österåkers kommun att en anställd inte kan sälja varor och tjänster via eget bolag eller via faktura till kommunen. Varje sådan vara eller tjänst skall upphandlas i enlighet med reglerna i LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) "Inga kommentarer: