Fortsätt till huvudinnehåll

Beklämmande dåligt Karin Jonsson (c)

Läs Expressen, nu kan också centern sälla sig till dem som uppenbarligen anser sig ha rätt att
kränka Mona Sahlin hur som helst. Ibland finns det uppenbarligen inga gränser. Detta fenomén tycker jag är otäckt, om media fylls med negativ bild av någon så är det som om en del tappar allt sunt förnuft och tillåter sig gå flera steg för långt. Hur Karin Jonsson , oppositionsråd för centern, är funtad med så dåligt omdöme att publicera en dylik historia är obegripligt. Tack och lov är historien borttagen från bloggen- men bara det faktum att den en gång blev publicerad säger mycket..............................

Kommentarer

Efter att ha läst några av dina inlägg, så kanske Du inte skall kasta så mycket sten. Karin Jonsson
Sex organisationer (Strandskydd )utan mark normgivande.
Socialist och IQ har aldrig varit förenliga.
K Sandberg
Svar 2 till Karl Sandberg.
Trevligt att du tog dig tid att läsa några av mina inlägg. Anser inte att dessa på långa vägar går att jämföra med Karin Jonssons (c) publicerade historia. Man måste kunna skilja på att kritisera, föra fram motargument och debattera – och på att kasta skit på andra rent allmänt.
Det är viktigt i ett demokratiskt samhälle att det pågår en offentlig debatt om vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. Att debattera är inte att gräla och bete sig ohyfsat – utan det handlar om att bryta åsikter på ett mycket högre plan än så.
Hej
Ang Strandskydd och AllemansSTÖLD
Att Du liksom Sex intresseorganisationer utan en kvadratmeter strand, går ut och skall bestämma över andras privata egendom, hur intelligent är det??
Du förespråkar egemäktigt förfarande med annans egendom och uppmanar till stöld.
Privat egendom skall alla ha respekt för, och är det som fört samhället framåt. Inte socialistisk enfald.
Allemansrätten, en kvarleva ifrån 1500 taltes krigsherars nödår, År 2008 torde väl närmast kunna betraktas som IQ Fiskmås. I samma anda borde Du samtidigt hävda de gamla Landskapslagarna, så både skapar Du problem och Löser dem.
Kommunismen är död INSE det. Så länge socialisterna stal ifrån andra, gich det bra, men när de börja stjäla ifrån varandra tugdet hus i H vete. Lyckligtvis insåg då de flesta inteligenta människor att sociaslosmen är slut, men det finns bakåtsträvare. De lutar sig tillbaka mor 1500 talet och förespråkar stöld, nyttjanderätt
mm av privat egendom.
Din inställning i ovanstående föranledde inlägget "Kasta Sten.
Jag kan Dö för din rätt att ha en åsikt, men när det handlar om egenmäktigt förfarande, nyttjanda och stöld av annans egendom, har Du passerat denacceptabkla gränsen. Det är lika oaccepabelt som om Du hade propagerat för Mord.
Privat ägande är och förblir oinskränkt, och är varken förhandlingsbart eller kan bli föremål för så kallade demokratiska beslut.
Jag kan bara konstatera att den socialistiska avundsjukan lever kvar, och att det är ytterst beklämmande.
Karl Sandberg

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…