tisdag 28 oktober 2008

Skattesänkning trots allvarliga brister i skolan

I går beslöt den moderatstyrda majoriteten i Österåker,(inkl fp, c, kd samt Österåkerspartiet) att sänka skatten för nästa år med tio öre, till 19:23 samt att därtill frysa skolpengen och inte ge någon kompensation för löne- eller prisökningar. Det innebär att varje löneökning, varje prisökning skall hämtas hem genom s k rationaliseringar. Vad en kommun kan göra för rationaliseringar är främst att minska antalet anställd personal.

Informationen lämnades muntligt, inte ett papper som underlag för beslutet. Kommunalrådet Ingela Gardner-Sundström startade med att ge ordet till kommunens ekonomichef som fick presentera alliansens budgetförlag. Detta har aldrig hänt i Österåkers historia att en politisk majoritet ber en tjänsteman att informera om sitt budgetförslag. Det finns en tydlig tendens i Österåker att politiken och tjänstemannaskapet mixtras, skall vid tillfälle återkomma speciellt om det.

Åtetr till alliansens budgetförslag. Förslaget innebär för Österåker att några resurser att öka kvalitet inom tillexempel skolan där Skolinspektionen i förra veckan pekade på allvarliga brister bland annat innefattande
-att barn med särskilda behov inte ges den hjälp de har rätt till
-det brister i systematiskt arbete mot kränkningar och trakasserier, dvs de s k värdegrundsfrågorna arbetar skolorna inte tillräckligt med,
- rektorer ges inte stöd från den politska ledningen för att kunna nå de nationella målen för skolan,
- kommunen följer inte systematisk upp och utvärderar skolan.

Det här innebär färre lärare för barnen, det innebär färre personal som vårdar de äldre i hemmet och det i en situation där det snarare skulle ha behöfts fler lärare och fler som tar hand om våra äldre. Kvaliten behöver öka - inte skjutas helt i sank.

Det måste bli en förändring i Österåker. Moderaterna styr med järnhand övriga borgerliga partier sitter tysta och säger ingenting- utan ger sitt mandat som stöd till den hårdföra moderata politiken.

Inga kommentarer:

Alla nyanlända borde gå på etableringskurs på hemmaplan

I dag har Kristina Embäck (S) och jag varit på besök på etableringskurs för nyanlända här i Österåker. En mycket bra ver...