måndag 20 oktober 2008

Värna strandskyddet, stoppa regeringen !


DN debatt idag finns en artikel som säger att regeringen förbereder i dagarna ett nytt lagförslag om allemansrätten och strandskyddet som kommer att allvarligt drabba friluftslivet samt hotade växt- och djurarter. Det är landets största frilufts-, miljö- och turistorganisationer som gått samman mot de lagändringar som regeringen planerar att lämna till riksdagen inom kort. Som boende i en skärgårdskommun, Österåker, så vill jag extra värna om strandskyddet. Tillåts alltför många bygglov så är det snart stört omöjligt för vanligt folk att komma ner till stranden och vattnet. Det är inte acceptabelt. Åtkomst till strand och hav är en klassfråga och kan bli en ännu större sådan om landets förtroendevalda i riksdagen inte ser upp. Det känns illavarslande att regeringen är på väg att öppna upp för ökat byggande i strandnära lägen, det är på många håll tillräckligt svårt som det är att komma ned till strand och vatten.

Så stoppa alla sådan här förslag - när det väl har börjat bygga är det svårt att göra något åt detta.

5 kommentarer:

Karl Sandberg sa...

Sex instanser utan strandrätt är remissinstanser, medan de verkliga ägarna inte får frågan.
Då är väl IQ Fiskmås ett överbetyg.
Allemansrätten en sedvänja sedan 1500 talet, så modernt 2008. En krigarkungs enda möjlighet att livnära soldater på 1500 talet, samma despotiska agerande idag.
Ägandet är privat och inget som är förhandlingsbart elle möjliga att besluta om i demokratisk ordning.
Att stjäla förstöra och förbruka andras egendom tycks vara det som gäller, när respekt för andras egendom och ägande borde vara normen i samhället.
Socialismen = världens största korrupta maffia, vars främsta uppgift är att stjäla ifrån andra.
Man behöver väl bara säga G Persson, så ser man hur man skor sig.Från inget till godsägare, = rättvisa, jämlikhet, frihet, Organiserad brottslighet, lögner och bedrägeri. Sann socialistisk anda. Att Du inte skäms Stjäla privat egendom och offentligt erkänna stöldförsöket.
Karl Sandberg

Ann-Christine Furustrand sa...

Svar 1, till Karl Sandberg.
Det är ingen mänsklig rättighet bäste Karl att bygga strandnära. Däremot finns det ett allmänintresse ,dvs ett samhällsintresse av att det finns möjlighet att kunna ta sig ner till vattnet. Därför bör enligt min uppfattning strandskyddet inte tummas på. Du kallar detta att stjäla förstöra och förbruka och inte något som är möjlig att besluta om i demokratisk ordning.
Där har du i sak fel då bestämmelser om strandskyddet finns i 7 kap, 13-18 §§ i miljöbalken, det handlar alltså om något som är lagreglerat och som du säkert vet stiftas lagar i vårt land i riksdagen och där sitter riksdagsledamöter valda i demokratisk ordning av svenska folket.
Dina tankar om socialism och Göran Persson kommer sannolikt inte gå till världshistorien som någon intellektuell piruett. Och avslutningsvis – nej givetvis, så skäms jag inte, varför skulle jag göra det? Har knappast stulet någon privat egendom som du påstår – du är ute helt ute i grumligt vatten min bäste herre!

Ann-Christine Furustrand sa...

Avslutande svar till Karl Sandberg.
Hänvisar till det svar du redan fått. Delar inte din uppfattning utan framhåller återigen att Sverige är ett land med ett demokratiskt styrelseskick och en riksdag som äger rätt att stifta lagar.

Björn Geijer sa...

Att låta strandskyddet bli något för enskilda kommuner att besluta om verkar synnerligen korttänkt. Fri strand är inte en resurs som kan återskapas. Där bebyggelse finns är stranden stängd för överskådlig tid.

Bertil Johansson på storboholmen sa...

Kompromiss mellan markägaren och strandskyddet

Det är fel att allemansrätten kör över äganderätten totalt för oss markägare. Det skulle vara mer rättvist om man kunde få bygga en stuga på högst 35 kvm och ett dass.
Tycker att man kunde få bygga en sommarstuga 50 m från vattnet och sedan göra en liten tomt runt stugan ca 5 meter i omkrets runt om stugan bara. Det räcker för den som har marken.
Då får markägaren sin stuga och allemansrätten får disponera resten av marken som är mycket mer än den som själva stugan står på. Visst ska man få ha en liten brygga, men det ska tillkomma en lag som säger att allemansrätten får fritt beträda bryggan och marken utanför stugan. Glöm privatskyltar!

Där har markägaren ingenting att säga till om. Skulle det stå stolar och bord vid strandkanten eller på bryggan så får allmänheten och så nyttja dessa.
Man ska också få röja lite vid stranden så folk kan gå i land och bada där. De flesta stränder kan man knappt gå i land på för, att det är mängder med vass och helt igenvuxet med sly.
Sänk gränsen för strandskyddet till 50 m annars tar allemansrätten över och det är inte heller rättvist.
Det skulle innebära om man ska bygga en stuga på en ö med dagens lag. Då skulle det vara 100 m åt varje håll av ön. Strandskyddet skulle göra att ön måste vara minst 225 m bred och 225 m lång. Och det är ett gränsfall, De där 25 metrarna är till för att själva stugan ska komma utanför strandskyddet.

Alla nyanlända borde gå på etableringskurs på hemmaplan

I dag har Kristina Embäck (S) och jag varit på besök på etableringskurs för nyanlända här i Österåker. En mycket bra ver...