Fortsätt till huvudinnehåll

Värna strandskyddet, stoppa regeringen !


DN debatt idag finns en artikel som säger att regeringen förbereder i dagarna ett nytt lagförslag om allemansrätten och strandskyddet som kommer att allvarligt drabba friluftslivet samt hotade växt- och djurarter. Det är landets största frilufts-, miljö- och turistorganisationer som gått samman mot de lagändringar som regeringen planerar att lämna till riksdagen inom kort. Som boende i en skärgårdskommun, Österåker, så vill jag extra värna om strandskyddet. Tillåts alltför många bygglov så är det snart stört omöjligt för vanligt folk att komma ner till stranden och vattnet. Det är inte acceptabelt. Åtkomst till strand och hav är en klassfråga och kan bli en ännu större sådan om landets förtroendevalda i riksdagen inte ser upp. Det känns illavarslande att regeringen är på väg att öppna upp för ökat byggande i strandnära lägen, det är på många håll tillräckligt svårt som det är att komma ned till strand och vatten.

Så stoppa alla sådan här förslag - när det väl har börjat bygga är det svårt att göra något åt detta.

Kommentarer

Sex instanser utan strandrätt är remissinstanser, medan de verkliga ägarna inte får frågan.
Då är väl IQ Fiskmås ett överbetyg.
Allemansrätten en sedvänja sedan 1500 talet, så modernt 2008. En krigarkungs enda möjlighet att livnära soldater på 1500 talet, samma despotiska agerande idag.
Ägandet är privat och inget som är förhandlingsbart elle möjliga att besluta om i demokratisk ordning.
Att stjäla förstöra och förbruka andras egendom tycks vara det som gäller, när respekt för andras egendom och ägande borde vara normen i samhället.
Socialismen = världens största korrupta maffia, vars främsta uppgift är att stjäla ifrån andra.
Man behöver väl bara säga G Persson, så ser man hur man skor sig.Från inget till godsägare, = rättvisa, jämlikhet, frihet, Organiserad brottslighet, lögner och bedrägeri. Sann socialistisk anda. Att Du inte skäms Stjäla privat egendom och offentligt erkänna stöldförsöket.
Karl Sandberg
Svar 1, till Karl Sandberg.
Det är ingen mänsklig rättighet bäste Karl att bygga strandnära. Däremot finns det ett allmänintresse ,dvs ett samhällsintresse av att det finns möjlighet att kunna ta sig ner till vattnet. Därför bör enligt min uppfattning strandskyddet inte tummas på. Du kallar detta att stjäla förstöra och förbruka och inte något som är möjlig att besluta om i demokratisk ordning.
Där har du i sak fel då bestämmelser om strandskyddet finns i 7 kap, 13-18 §§ i miljöbalken, det handlar alltså om något som är lagreglerat och som du säkert vet stiftas lagar i vårt land i riksdagen och där sitter riksdagsledamöter valda i demokratisk ordning av svenska folket.
Dina tankar om socialism och Göran Persson kommer sannolikt inte gå till världshistorien som någon intellektuell piruett. Och avslutningsvis – nej givetvis, så skäms jag inte, varför skulle jag göra det? Har knappast stulet någon privat egendom som du påstår – du är ute helt ute i grumligt vatten min bäste herre!
Avslutande svar till Karl Sandberg.
Hänvisar till det svar du redan fått. Delar inte din uppfattning utan framhåller återigen att Sverige är ett land med ett demokratiskt styrelseskick och en riksdag som äger rätt att stifta lagar.
Att låta strandskyddet bli något för enskilda kommuner att besluta om verkar synnerligen korttänkt. Fri strand är inte en resurs som kan återskapas. Där bebyggelse finns är stranden stängd för överskådlig tid.
Kompromiss mellan markägaren och strandskyddet

Det är fel att allemansrätten kör över äganderätten totalt för oss markägare. Det skulle vara mer rättvist om man kunde få bygga en stuga på högst 35 kvm och ett dass.
Tycker att man kunde få bygga en sommarstuga 50 m från vattnet och sedan göra en liten tomt runt stugan ca 5 meter i omkrets runt om stugan bara. Det räcker för den som har marken.
Då får markägaren sin stuga och allemansrätten får disponera resten av marken som är mycket mer än den som själva stugan står på. Visst ska man få ha en liten brygga, men det ska tillkomma en lag som säger att allemansrätten får fritt beträda bryggan och marken utanför stugan. Glöm privatskyltar!

Där har markägaren ingenting att säga till om. Skulle det stå stolar och bord vid strandkanten eller på bryggan så får allmänheten och så nyttja dessa.
Man ska också få röja lite vid stranden så folk kan gå i land och bada där. De flesta stränder kan man knappt gå i land på för, att det är mängder med vass och helt igenvuxet med sly.
Sänk gränsen för strandskyddet till 50 m annars tar allemansrätten över och det är inte heller rättvist.
Det skulle innebära om man ska bygga en stuga på en ö med dagens lag. Då skulle det vara 100 m åt varje håll av ön. Strandskyddet skulle göra att ön måste vara minst 225 m bred och 225 m lång. Och det är ett gränsfall, De där 25 metrarna är till för att själva stugan ska komma utanför strandskyddet.

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…