tisdag 7 oktober 2008

S visar vägen till ett mer värdigt samhälle

Socialdemokraterna visar genom sitt budgetförslag att det går att skapa ett samhälle utan att plåga sjukskrivna och öka orättvisorna, utan att för den sakens skulle tappa fokus på jobben.
S-budgetförslaget är bra, det tragiska är att det är en skuggbudget - skulle hellre se att det vara den här budgeten som genomfördes.

Inga kommentarer: