tisdag 7 oktober 2008

Det duger inte Reinfeldt !

Runtom i världen inklusive Europa är det finanskris. I Sverige har också våra banker lidit ekonomisk förluster, sparare är oroliga - man kan lugnt säga att det är svajigt värre . I vårt land har det tidigare funnits en som jag ser det fin tradition - nämligen i ett läge av kris då sker samtal över både block- och partigränser, man kan säga att politiker av olika slag sluter sig samman.

Jag tror fortfarande att det är just det som sveriges befolkning förväntar sig av alla politiker. När jag då läser att Reinfeldt, landets statsminister inte vill bjuda in andra partier till sådana samtal gör det mig förbannad. Han säger sig inte förstå vad sådana samtal skulle innehålla. Smaka på de orden, så inser man att något fint i vårt land håller på att försvinna. Att när det är allvar då pratar man med varandra över partigränserna. Nu har vi en statsminister som tydligen anser sig kan bättre själv - inte behöver samtala med andra i ens i lägen av oro och kris.

Dessa tendeser till barnslig tjurighet i ett läge av finanskris ingjuter inte något större förtroende över att regeringen tar rådande situation på allvar. Jag önskar att Mona Sahlin kunde gå in och ta över redan nu - det skulle kännas betydligt bättre .

2 kommentarer:

Thuresson sa...

Men vilket syfte skulle sådana samtal ha? Vilka svenska banker har gjort oroväckande förluster? Ska man sitta och prata om andra länders banker som krisar? Ska man sitta och prata om Riksbankens enväldiga beslut över räntenivån? Samtal över partigränserna har ju skett i Rosenbad sedan valet 2006.

Ann-Christine Furustrand sa...

Jag tror att de allra flesta anser att det är politikers skyldighet att när landet befinner sig i kris av något slag då skall politiker över blockgränserna samarbeta. Det är enligt min mening rimligt att ha ett sådant krav. Du undrar vad ett sådant samtal skulle innehålla - givetvis vad som bör göras utifrån den situation som råder - svårare än så är det inte. Det jag tycker är allvarligt är att Sverige för första gången har en regeringen vars attityd är negativ mot samarbete i kris - det är allvarligt och djupt tragiskt