Fortsätt till huvudinnehåll

EU-valet handlar om värderingar


Precis som kommunfullmäktige är Österåkersbornas röst i kommunen, precis som att riksdagen är medborgarnas röst i Sverige så är Europaparlamentet medborgarnas röst i Europa.

Frågorna och skiljelinjerna i politiken ser likadana ut här som i Europaparlamentet. Drygt 60 procent av frågor som behandlas i kommunfullmäktige berörs direkt eller indirekt av beslut som fattas i EU. Det kan exempelvis vara avfallshantering, vattenkvalitet djurskydd, hälsoskydd, miljörevision, utsläpp av farliga ämnen, konkurrens. Därutöver handlar det om konsumentfrågor, tillexempel om märkning av innehållet på varuförpackningar , om priset på maten vi äter. Om säkerhet och kvaliteten på den luft vi andas, hur säkra barns leksaker är. Det handlar också om din lön och dina rättigheter som löntagare.

EU-valet handlar alltså om värderingar. Där politiska beslut står mot marknadslösningar, där hållbar utveckling står mot resursslöseri, där trygghet står mot utslagning, där rättvisa står mot egenintresse.

Det handlar också om jämställdhet mellan män och kvinnor. Här måste kvinnors närvaro i Europapolitiken stärkas genom att fler kvinnor röstas in i Europaparlamentet. Bara en tredjedel av ledamöterna i EU-parlamentet är kvinnor medan kvinnor utgör hälften av väljarkåren. Kvinnor borde med andra ord utgöra hälften av de folkvalda politikerna. Kvinnor och män måste ha lika mycket att säga till om i EU. Socialdemokraterna har i årets EU-val många duktiga kvinnliga kandidater som driver personalvalskampanj och är kryssningsbara.

Så rösta i Eu-valet, rösta på socialdemokratena och kryssa en kvinna!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…