måndag 18 maj 2009

EU-valet handlar om värderingar


Precis som kommunfullmäktige är Österåkersbornas röst i kommunen, precis som att riksdagen är medborgarnas röst i Sverige så är Europaparlamentet medborgarnas röst i Europa.

Frågorna och skiljelinjerna i politiken ser likadana ut här som i Europaparlamentet. Drygt 60 procent av frågor som behandlas i kommunfullmäktige berörs direkt eller indirekt av beslut som fattas i EU. Det kan exempelvis vara avfallshantering, vattenkvalitet djurskydd, hälsoskydd, miljörevision, utsläpp av farliga ämnen, konkurrens. Därutöver handlar det om konsumentfrågor, tillexempel om märkning av innehållet på varuförpackningar , om priset på maten vi äter. Om säkerhet och kvaliteten på den luft vi andas, hur säkra barns leksaker är. Det handlar också om din lön och dina rättigheter som löntagare.

EU-valet handlar alltså om värderingar. Där politiska beslut står mot marknadslösningar, där hållbar utveckling står mot resursslöseri, där trygghet står mot utslagning, där rättvisa står mot egenintresse.

Det handlar också om jämställdhet mellan män och kvinnor. Här måste kvinnors närvaro i Europapolitiken stärkas genom att fler kvinnor röstas in i Europaparlamentet. Bara en tredjedel av ledamöterna i EU-parlamentet är kvinnor medan kvinnor utgör hälften av väljarkåren. Kvinnor borde med andra ord utgöra hälften av de folkvalda politikerna. Kvinnor och män måste ha lika mycket att säga till om i EU. Socialdemokraterna har i årets EU-val många duktiga kvinnliga kandidater som driver personalvalskampanj och är kryssningsbara.

Så rösta i Eu-valet, rösta på socialdemokratena och kryssa en kvinna!

Inga kommentarer:

Det blev inget prövningstillstånd!

Det är naturligtvis lockande att säga - vad var det vi sa. Och nu tillåter jag mig att göra det, för nu får man väl ändå betrakta allians...