måndag 18 maj 2009

Röda laget vinner i längden!


Gårkvällen partiledardebatt i Agenda var intressant. På sätt ocks vis tror jag att den utgör en vändpunkt. Alliansregeringen och Fredrik Renfeldt får allt svårare att skylla på andra, på den tidigare socialdemokratiska regeringe och på ekonomsika utomstående faktorer. Nu måste Reinfelt och hans regeringen börja stå för den politik, de prioriteringar de själva gjort!

Alliansregeringen var påtagligt svag i att argumentera för sin egen politik och det kommer inte , enligt min uppfattning att hålla i längden. Ett tydligt exempel på det är när Maud Olofsson beskrev nivån på knappt fyra procents arbetslöshet under den socialdemokratiska regeringen som " massarbetslöshet". När hon påmindes om att arbetslösheten idag är tre gånger så hög, 12 procent och i stigande, så stod hon svarslös.

Samma sak när Fredrik Reinfelt å ena sida försökte göra gällande att det handlar om att hålla hårt i pengarna och inte pytsa iväg dem på en det ena än det andra som han anser opositionen gör. Så handlar det ju faktiskt om att han gjort andra prioriteringar, men lika fullt pytsat iväg pengar i form av skattesänkningar till de som redan tjänar mycket, och därtill gjort det i en sådan omfattning att det är gjort med lånade pengar. Även detta menar jag är ett exempel på brist från Renfeldt sida på argumentation för de egna prioriteringarna, den egna politiken.

Min slutsat är att det röda laget står sig allt starkare, och de blå laget allt svagare då deras brister på argument FÖR de egna gjorda prioriteringarna ter sig allt svagare.

Inga kommentarer:

Det blev inget prövningstillstånd!

Det är naturligtvis lockande att säga - vad var det vi sa. Och nu tillåter jag mig att göra det, för nu får man väl ändå betrakta allians...