Fortsätt till huvudinnehåll

Röda laget vinner i längden!


Gårkvällen partiledardebatt i Agenda var intressant. På sätt ocks vis tror jag att den utgör en vändpunkt. Alliansregeringen och Fredrik Renfeldt får allt svårare att skylla på andra, på den tidigare socialdemokratiska regeringe och på ekonomsika utomstående faktorer. Nu måste Reinfelt och hans regeringen börja stå för den politik, de prioriteringar de själva gjort!

Alliansregeringen var påtagligt svag i att argumentera för sin egen politik och det kommer inte , enligt min uppfattning att hålla i längden. Ett tydligt exempel på det är när Maud Olofsson beskrev nivån på knappt fyra procents arbetslöshet under den socialdemokratiska regeringen som " massarbetslöshet". När hon påmindes om att arbetslösheten idag är tre gånger så hög, 12 procent och i stigande, så stod hon svarslös.

Samma sak när Fredrik Reinfelt å ena sida försökte göra gällande att det handlar om att hålla hårt i pengarna och inte pytsa iväg dem på en det ena än det andra som han anser opositionen gör. Så handlar det ju faktiskt om att han gjort andra prioriteringar, men lika fullt pytsat iväg pengar i form av skattesänkningar till de som redan tjänar mycket, och därtill gjort det i en sådan omfattning att det är gjort med lånade pengar. Även detta menar jag är ett exempel på brist från Renfeldt sida på argumentation för de egna prioriteringarna, den egna politiken.

Min slutsat är att det röda laget står sig allt starkare, och de blå laget allt svagare då deras brister på argument FÖR de egna gjorda prioriteringarna ter sig allt svagare.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…