Fortsätt till huvudinnehåll

Bara ökade bidrag urholkar kommunernas ekonomi

Även om det är bra med ett litet engångsbelopp till kommunerna som nu regeringen föreslår så har samtidigt samma regeringen misslyckats med att få bukt med ungdomsarbetslösheten.

Nu presenteras nya siffror över utbetalningarna av socialbidrag, en kostnad som landets kommuner får ta från egen kassa. Ekonomiskt bistånd, det som tidigare hette socialbidrag, fortsätter att öka under andra kvartalet i år. En viktig anledning tros vara den ökande ungdomsarbetslösheten. Enligt dagens Industri ökar nu utbetalningarna av ekonomiskt bistånd till övriga befolkningen minus flyktingar utgjorde 2,2 miljarder kronor - en ökning med 20 procent jämfört med andra kvartalet förra året, och orsaken tillskrivs den allt ökande ungomsarbetslösheten.

Bara på detta kostnadsställe tas en stor del av regeringens godisregn i anspråk, då har inte ens välbehövliga satsningar på att ha kvar personal tillfredsställts eller kvalitetssatsningar inom skolan, förskolan och äldrevården . Behoven är så mycket större.
Läs mer
Di

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…