Fortsätt till huvudinnehåll

En hyllning till alla sunda män!

Läser just om barnen i frälsningsarmens förskola i Småland som utsatts för övergrepp av sin manlige förskollärare. Det är hemskt och fruktansvärt på alla sätt och vis. Sedan läser jag en befriande härlig artikeln under rubriken "de goda männen är många- de behövs, och kan inte annat än att stämma in. Mitt i all diskussion om pedofiler, och för den delen om sexköpare, prostitution, människohandel med mera, så måste man komma ihåg, just det att de goda, de sunda männen är många och de som inte är det är betydligt färre. Jag vill med detta inlägg verkligen hylla alla sunda härliga män. Ni behövs i förskolan som goda förebilder för alla barn. Ni behövs i debatten om sex, om sexköp, om prostitution etc. Det finns en del män som behöver få höra av alla er sunda män hur ni som män resonerar, när det gäller sex och när det gäller relationer, jag tror att det kan hjälpa en och annan vilsen själ, och därmed bespara smärtan av en hemsk upplevelse för ett litet barn.

Ni behövs - alla sunda härliga män!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…