Fortsätt till huvudinnehåll

Regeringen borde sluta jävlas med folk!

Läser just nyheterna på nätet och blir allt mer förbaskad över hur saker och ting blivit ! Nu jagas svårt cancersjuka ut för att söka jobb! Detta är fullkomligt absurt! Var har humanismen och omtanken om varandra tagit vägen? Som medborgare har vi alla både skyldigheter och rättigheter. Skyldighet att dra vårt strå till stacken, att jobba, försörja sig själv ingår liksom i rollen att vara vuxen. Problemet idag med det höga arbetslösheten är att det inte finns tillräckligt med jobb! Det är inte de arbetslösas fel att det är så!
Samhället måste finnas där den dag, vi blir allvarligt sjuka och behöver stöd. Då är det inte okej att jaga svårt cancersjuka ut på marknaden för att söka jobb , då skall dessa patienter få stöd, hjälp så att deras återstående tid i livet blir så bra som möjligt. Kraven på någon som är frisk, och kraven på någon som är allvarligt sjuk kan inte vara samma! Att bara komma på tanken att jaga dessa cancersjuka människor visar på en människosyn som är förskräcklig!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…