måndag 7 december 2009

Det är inget annat än cynisk politik!

Alliansen har hela tiden uttryckt en grundsyn om att det finns många sjuka som egentligen mycket väl kan arbeta istället , dvs folk myglar och är slöa. Så har de borgerliga allianspartierna låtit i gemensam megafon i flera år. Nuvarande talman Per Westerberg uttryckte det så här: Här gör vi det något lönsammare att arbeta än att vara sjuk och det tror jag är en bra moral för arbetslinjen". Det han missade i sammanhanget är att det är väl ändå hälsan som är dålig hos sjukskrivna inte arbetsmoralen! Men det förklarar varför alliansens regering nu jagar svårt sjuka .

Det som händer nu, är att den s k "verkligen" slår tillbaka . Det vill säga de människor som alliansen såg som lata och myglande visar sig nu faktiskt vara sjuka på riktigt. En del har cancer eller andra livshotande sjukdomar, en del är sjuka men skulle bli friska om de fick kurera sig för att sedan kunna komma åter. En dela v de svårt sjuka har ett jobb, men tvingas ända söka ett nytt. Det är dessa människor som socialdemokraterna såg redan 2005, det var dessa människor som många remissinstanser såg och därför slaktade regeringens förslag. 2007 varnade Försäkringskassan och generaldirektören lämnade sitt uppdrag i protest. Nu sitter regeringen med " verkligenheten", vackert i knät, och vad gör dom:

Först skyllde regeringen på Försäkringskassan Sedan uttalade de som Gunnar Axén(m) att det aldrig var meningen att det skulle bli så här. Ansvarig minister skyller på att remissinstanserna inte kunnat förutse detta. Upprörande alltihop Det är bara att konstatera att alliansregeringen tar inte ansvar för konsekvenserna av sin egen politik.
Och sedan har vi alla som blir utförsäkrade och som kanske inte hinner få sina pengar i janauri, något som alliansregering lovat ordna hur länge som helst.

En regering som beter sig på det här sättet ska inte få fortsatt förtroende !

Inga kommentarer: