Fortsätt till huvudinnehåll

Det är inget annat än cynisk politik!

Alliansen har hela tiden uttryckt en grundsyn om att det finns många sjuka som egentligen mycket väl kan arbeta istället , dvs folk myglar och är slöa. Så har de borgerliga allianspartierna låtit i gemensam megafon i flera år. Nuvarande talman Per Westerberg uttryckte det så här: Här gör vi det något lönsammare att arbeta än att vara sjuk och det tror jag är en bra moral för arbetslinjen". Det han missade i sammanhanget är att det är väl ändå hälsan som är dålig hos sjukskrivna inte arbetsmoralen! Men det förklarar varför alliansens regering nu jagar svårt sjuka .

Det som händer nu, är att den s k "verkligen" slår tillbaka . Det vill säga de människor som alliansen såg som lata och myglande visar sig nu faktiskt vara sjuka på riktigt. En del har cancer eller andra livshotande sjukdomar, en del är sjuka men skulle bli friska om de fick kurera sig för att sedan kunna komma åter. En dela v de svårt sjuka har ett jobb, men tvingas ända söka ett nytt. Det är dessa människor som socialdemokraterna såg redan 2005, det var dessa människor som många remissinstanser såg och därför slaktade regeringens förslag. 2007 varnade Försäkringskassan och generaldirektören lämnade sitt uppdrag i protest. Nu sitter regeringen med " verkligenheten", vackert i knät, och vad gör dom:

Först skyllde regeringen på Försäkringskassan Sedan uttalade de som Gunnar Axén(m) att det aldrig var meningen att det skulle bli så här. Ansvarig minister skyller på att remissinstanserna inte kunnat förutse detta. Upprörande alltihop Det är bara att konstatera att alliansregeringen tar inte ansvar för konsekvenserna av sin egen politik.
Och sedan har vi alla som blir utförsäkrade och som kanske inte hinner få sina pengar i janauri, något som alliansregering lovat ordna hur länge som helst.

En regering som beter sig på det här sättet ska inte få fortsatt förtroende !

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…