måndag 29 mars 2010

Vi ger oss inte förrän skatten är lika mellan lön och pension!

Vi ger oss inte förrän skatten är lika mellan lön och pension. Jag tycker att det är moraliskt fel, sa Mona Sahlin i debatten i måndags. Förbaskat bra sagt tycker jag. Fredrik Reinfeldt försökte försvara sig med att hans regeringen bedrivit en jobbpolitik. Mona Sahlin var inte sen med att ifrågasätta det " lyckade" resultatet och kunde berätta att klyftorna ökat och jobben minskat tre år i rad. Vad svarar Reinfeldt, jo han gör precis som Bo Lundgren gjorde, hävdar att skattesänkningar är det bästa som skett och skall hända framöver. Intressant tycker jag, att ju längre mandatperioden gått och när Reinfelt blir klämd då försvinner retoriken som de s k nya moderaterna skall stå för, och han blir återigen en helt vanlig gammeldags moderat företrädare.
Reinfelt var också tydlig med att den skillnad, som man mycket väl kan beskrivas vara pappa till, mellan löntagare och pensionärer vad gäller skatten den skall bestå, dock är han villig att minska den något. Det är bra med tydliga besked också från moderat håll! Socialdemokratin med Mona Sahlin i spetsen har aldrig accepterat nyordningen om att pensionärer och löntagare skall beskattas olika. Därför är det extra bra när Sveriges befolkning nu får besked - att S inte tänker ge sig förrän skatten är lika mellan lön och pension!

onsdag 24 mars 2010

Ett samhälle där vi bryr oss om varandra

Ett socialdemokratiskt Österåker är ett samhälle där vi bryr oss om varandra. Där barn, skolelever, våra äldre och funktionshindrade inte betraktas som kostnader utan som människor med olika behov men med samma rätt att leva ett fullvärdigt liv. Där personalen ges de bästa förutsättningarna att kunna leverera kvalitet i tjänsterna till medborgarna.

Människan är en social varelse, som utvecklas och växer i samspel med andra. Mycket av det som är viktigt för den enskildes välfärd kan bara skapas i gemenskap med andra.

Detta gemensammas bästa förutsätter solidaritet. Solidaritet är den sammanhållning som kommer ur insikten om att vi alla är ömsesidigt beroende av varandra. Alla måste ha samma rätt och möjligheter att påverka lösningarna. Alla måste ha samma skyldighet att ta ansvar för dem. Solidaritet utesluter inte strävan till individuell utveckling och framgång. Hindret för allas frihet ligger i egoismen, att utnyttja andra för egna fördelar.

All makt i samhället måste utgå från de människor som tillsammans bildar samhället. Ekonomiska intressen får aldrig sätta gränser för demokratin. Demokratin måste alltid sätta gränser för marknaden.

Skolan är en del av den svenska välfärden. Skolan ska inte vara en del av marknadsekonomin. Vi betalar tillsammans för att alla unga ska få samma möjligheter till utbildning. När resurser vi gemensamt avsatt för skolan istället används för stora vinstuttag till aktieägare visar det att regelverket inte fungerar. Skattemedel avsedda för skolan ska gå till skolan.

Det måste vara elevens rätt till kunskap i en skola av hög kvalitet som ska prioriteras. Det är viktigare än skolans driftsformer och huvudmannaskap. För att kunskap och kvalitet ska kunna garanteras varje enskild elev måste alla skolor tillhöra ett gemensamt skolsystem. Granskning, insyn, och kvalitetskrav måste gälla alla skolor lika .

Att vara socialdemokrat i Österåker är att vilja mer. Ha en högre ambitionsnivå. Ta större ansvar. Vi sätter krav både på kvalitet i de tjänster som skall produceras och att varje skattekrona används effektivt.

Vi kan inte vänta - Vi socialdemokrater vill ge Österåker - helt nya och bättre möjligheter

fredag 12 mars 2010

Elevernas rätt till kvalitativ utbildning


Elevens rätt till kunskap måste prioriteras. Det är viktigare än skolans driftsformer och huvudmannaskap. För att kunskap och kvalitet ska kunna garanteras varje enskild elev måste alla skolor tillhöra ett gemensamt skolsystem, följa samma skollag, läroplan, kursplan och betygssystem. Granskning, insyn och kvalitetskrav måste gälla alla skolor lika. Elever och föräldrar ska ha rätt till en allsidig och saklig information som ger en rättvis jämförelse mellan skolorna.
Skolan ska inte vara en del av marknadsekonomin. Skolan är en del av den svenska välfärden. Vi betalar den tillsammans för att alla unga ska få del av samma höga utbildningskvalitet. När resurser vi gemensamt avsatt för skolan istället används för stora vinstuttag till aktieägare visar det att regerverket inte fungerar. Vår principiella uppfattning är att skattemedel avsedda för skolan också skall gå till skolan. Vinster ska inte kunna tas ut genom att ge avkall på kvaliteten i skolan eller genom att välja bort elever med störst behov. Förstärkta kvalitetskrav och skärpta etableringsvillkor ska säkerställa att de gemensamma resurserna verkligen används för att ge alla barn en bra skola.

torsdag 11 mars 2010

I say it again - Football Yes - prostitution no!

42 - miljoner kondomer - inte lösningen , utan bekämpa sexhandeln!
Har precis fått höra att Sydafrika, som är värd för fotbolls VM ber omvärlden att bistå landet med en miljard kondomer inför detta evenemang. Prostitutionen väntas enligt Sydafrikas myndigheter att öka kraftigt när tusentals fotbollsfans anländer. Idag är en av fem drabbade av HIV eller aids i Sydafrika. Nu har Sydafrika fått gehör för sin vädjan. Storbritannien lär ha lovat president Zuma 42 miljoner kondomer. De engelska fotbollsfansen skall på så sätt i mindre omfattning återvända hem till Englnd med HIV smitta i bagaget. Cyniskt, javisst! Dags att återigen dra igång kampanjen mot prostitution - footboll Yes - prostitution no!

Satsa på mansjourer så minskar sexhandeln!

Var på ett superbra seminarium häromdagen där filmen Som en Pascha visades. En dokumentärfilm och Tysklands, Europas största bordell, elva våningar hög. Där männen kunde köpa sig sex, känna sig som en pascha och gå ut igen. Filmen berör verkligen, tankarna om varför män beter sig på detta sätt håller sig kvar länge. Och jag funderar på vad det är för faktorer som inverkar i våra könsroller som gör att män väljer att köpa sig en kontakt, snarare än att vara sig själva som de är här och nu, ta tag i sina relationer, utveckla sin person, etc. Filmen visar så tydligt på något så oerhört tragiskt, i brister som beror sannolikt på hur samhället stöper formen man och dess manlighet. En forskare var med på seminariet som under lång tid forskat kring just området män som köper sex. Han kunde berätta om en test där man erbjöd dessa män samtal som gav dessa män en mening i livet på ett djupare plan, och vad hände - jo dessa män ändrade beteende, de köpte inte längre sex. Vad detta säger i alla fall mig, är att bristen på en god mänsklig relation på ett djupare plan är en faktor att ta hänsyn till om man vill få män att sluta köpa sex - för det handlar som bekant inte om sex på ett känslomässigt plan - utan det är bara ett substitut för ett behov som gått förlorat någonstans. Så slutsatsen är satsa på mansjourer för samtal om livet om, om relationer, etc. Och naturligtvis arbeta för ett mer jämställt samhälle- och skärpa sexköpslagen ordentligt!

fredag 5 mars 2010

Folklighet kommer inte det inifrån ??!!

Äntligen fredag! Läser Aftonbladet och ler förundrat. Nu skall moderaterna klä sig som folk. Ordergivningen från moderathögkvarteret har tydligen renderat i krav på både klädsel och uppförande. Varken kavaj eller slips tillåts, ej heller lilla dräkten eller pärlshalsbandet. Tonen i samtalet med "vanligt" folk skall vara empatiskt. Har de glömt att ge order om att lägga huvudet på sned också ?? Trodde att den personliga utstrålningen kom inifrån, och inte var något man kan kommendera fram. Tanken far till forna Sovjet - massordern utkommenderad, tänk vilken märklig värld vi lever i. Undrar vilka moderata företrädare i Österåker som kommer genomgå den ordergiva metamorfos.

Trevlig helg alla bloggläsare!

onsdag 3 mars 2010

Snart kommer nya siffror för Österåker


I januari visade AMS statistik att Österåker hade den tredje högst ungdomsarbetslösheten i Stockholms län. Snart kommer siffrorna för februari - hoppas att fler unga i Österåker kommit i i arbetslivet och att siffrorna därför ser bättre ut.

Sexköpslagen hotad ! ?


TIDNINGEN MORGONBRIS nr 1/2010
SEXKÖPSLAGEN HOTAD

Sexköp gav Strömstadsbo böter. Politiker uppmanas avgå efter sexköp.Chef döms till böter för sexköp. Umeåföretagare får böter för sexköp.Direktör häktad för sexköp. Ni känner säkert igen rubrikerna i media.Vad är det egentligen som händer?

Det väcker känslor, man blir förbaskad, så här ska samhället inte vara – var finns respekten för varandra som människor? Vad är det för människosyn som präglar just dessa män som väljer att köpa någon annans kropp? Varför döms sexköpare bara till böter? Och varför dyker alla dessa rubriker upp i sådan omfattning just nu?

Håller den svenska positionen i fråga om sexköp att vridas åt en liberalisering? Eller finns det just nu bara ovanligt många män med snedvriden kvinnosyn?? Var brister det ?

I en motion till riksdagen föreslår Fredrick Federley, riksdagsledamot och företrädare för Stureplanscentern, att sexköpslagen och kopplerilagen avskaffas! Efter att ha basunerat ut sin uppfattning i media kom Stureplanscentern att benämnas Malmskillnadscentern, välförtjänt kan man tycka. Och pinsamt för varje centerpartist som insett skillnaden mellan sex och prostitution. För de finns så klart, det tror jag faktiskt, men de hörs inte för att megafonen Federley kan konsten att göra sig intressant för media.

Gogglar på datorn om sexköpbrott och fastnar på rubriken som säger att allt färre åtal väcks mot personer som köper sex. Men vad tusan, det är ju ett allvarligt brott tänker
jag medan jag läser förklaring på förklaring. En chefsåklagare norröver menar »att när det gäller allvarliga brott har vi bara en sak att hålla oss till och det är straffskalorna.« Polisen prioriterar
alltså utifrån straffskalorna vilket sannolikt förklarar varför risken att ställas inför rätta för sexköp är liten. Det är givetvis denna risk som män som köper sex kalkylerar med. För många av dessa män är dessutom lite böter heller ingenting som avskräcker ifrån att köpa sex av en minderårig flicka. Krass riskkalkyl helt enkelt.

Justitieminister, Beatrice Ask (m) har satt sexköpslagen, som firar tio år, under utredning. Ask önskade sig sittandes i en tv-soffa en morgon en modernisering av sexköpslagen. Jaha tänkte jag, och i vilken riktning då? Har Ask lyssnat på Federly? Eller på tydliga socialdemokratiska företrädare som Mona Sahlin, Claes Borgström, Thomas Bodström med många flera som kämpar för att sexköpslagen inte bara skall vara kvar utan också stärkas! Idag jämställs sexköp straffmässigt ungefär med snatteri, och det är knappast att betrakta som rimligt. Det förklarar dessutom alla rubriker om att de sexköpande männen enbart döms till just böter.

Allt talar med andra ord för att sexköpslagen måste skärpas! Hur det blir med den saken får vi snart veta. Resultatet av utredningen presenteras nu i vår. Då först vet vi vad Ask och
regeringen Reinfeldt tänker göra. Jag känner mig verkligen inte säker på hur det går. Tvingas vi se en liberalisering i frågan om sexköp? Eller vågar vi hoppas på en skärpning av straffen?

Det gäller att bevaka frågan. Det kan man föresten göra genom att bli medlem i den grupp på Facebook som heter »Vi som vill skärpa sexköpslagen«. Initiativtagare än Carina Hägg, socialdemokratisk riksdagsledamot och S-kvinna! Om det visar sig att Beatrice Ask lyssnat på Fredrick Federly då har vi socialdemokrater och Skvinnor fått en valfråga av stora mått att driva !

Ann-Christin Furustrand är ersättare
i S-kvinnors förbundsstyrelse
och fd förbundssekreterare. Hon
arbetar med jämställdhetsfrågor i
riksdagskansliet och är medlem av
S-kvinnor i Österåker.
Läs hela tidningen: www.s-kvinnor.se

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...