Fortsätt till huvudinnehåll

Nya tuffa Sverige inget att vara stolt över!

Läser idag,återigen den artikel som publicerades i gårdagens Aftonblad om Ari som knäcktes av de nya sjukreglerna. Den artikeln, liksom ett antal andra artiklar som tidigare publicerats som beskrivit samma sak nämligen människor som drabbats av sjukdom och som sedan plågats ytterligare av de nya sjukreglerna, gör att det nya tuffa Sverige som växt fram under de senaste fyra åren är inget att vara stolt över. Min åsikt och slutsats är att nuvarande regering gått för alldeles för långt.

Moderaternas inställning när de var i opposition tog ofta sin utgångspunkt och syn på att människor i allmänhet fuskade.Visst förekom det att individer fuskade - men att ta för givet, och dra alla över en kam, som jag uppfattar att främst moderaterna gjorde då leder till när ett sådant parti ges möjlighet att påverka människors vardag och ges makt, just till förändrade regler som drabbar människor som faktiskt är sjuka på riktigt. Fokus sätts på att jaga eventuelle fuskare, än att skapa ett effektivt system som hjälper, ger stöd tillbaka till ett aktivt liv.

Det måste i ett humant samhälle finnas trygghetssystem som går att lita på, det vill säga när och om man drabbas av sjukdom och mister förmåga, delvis eller helt att arbeta, så måste det finnas ett stöd. Att vi alla är med och finansierar ett sådant stöd är en bra modell. Ett bekymmer som nu uppstått i och med de nya reglerna är att det inte går att lita på att stödet, hjälpen finns där om man blir allvarligt sjuk. Jag förstår mycket väl hur kränkande det måste vara att bli ifrågasatt om sin arbetsförmåga om man drabbats av en allvarlig sjukdom, och genomgår tuffa behandlingar och som kan intygas av medicinsk expertis.

Jag ställer mig frågan. Vad har vi som samhälle tjänat på att plåga dessa människor på det sättet ?
Är övertygad om att det går att hitta modeller för ett trygghetsystem som i verklig mening utgör ett stöd för människor som drabbats av sjukdom att kunna komma tillbaka i någon mening aktivt liv igen.

När det gäller fusk så kan det aldrig accepteras och system måste fånga upp, och täppa till ev sådana möjligheter till ett sådant beteende. Ytterst är det en moralisk fråga - och visst önskar man sig ibland att det skulle finnas mer av solidaritet mellan människor. Men vi kan inte låta hela trygghetssystem grunda sig på några i sammanhanget få fuskare - det borde bygga på att ge ett effektivt stöd tillbaka till egen försörjning.

Och sedan borde vi diskutera, vad gör vi med de människor som är så pass illa däran att de kanske aldrig kan återgå till yrkeslivet ? Ska vi ta ett gemensamt ansvar - det tycker jag - eller skall vi vända bort ansiktet och tycka att de får skylla sig själva ???

Nej, nya tuffa Sverige är inget att var stolt över!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…