tisdag 14 september 2010

Ankis blogg: Hurra för folkhemmet och för solidarisk skattepolitik

Min rubrik skulle också kunnat vara - vi har inte råd med en borgerlig regering i Sverige eller i Österåker!
Den solidariska skattepolitiken bygger på att vi alla betalar skatt, skatten fördelas så att vi betalar efter förmåga och ges efter behov. Det innebär att vi är solidariska mot varandra och över tid.

Alternativet till en solidarisk skattepolitik är att var och en betalar själv vad det kostar. Låt oss se vad det skulle innebära och låt oss jämföra:


Ett litet barn mellan 1 - 2 år i förskolan kostar 104.200 kronor om året, det blir 8.683 kronor i månaden.
Två barn i förskolan, ett litet barn 1-2 och ett 3 - 5 år , då kostar barnen 173.730 kr om året det blir 14.477 kr i månaden.
Två barn i grundskolan , ett i mellanstadiet och ett i högstadiet kostar tillsammans 94.795 kr om året, dvs 7.680 kr i månaden

Fundera över vem som skulle ha råd att på egen hand betala mellan 8.000 till 14.000 eller mer i månaden för att ha barnen i förskolan och i skolan ? Idag har alla sina barn i skolan och många i förskolan, ingen hindras från detta pga tjockleken på plånboken och så ska det vara, och så är det i ett land som bygger på en gemensam solidarisk skattepolitik.

Hur kommer det att se ut om fyra år ? Min övertygelse är att ytterligare en period med regeringen Reinfeldt då har denna grundbult, den solidariska skattepolitiken fått sitt törn och sannolikt har resan mot ett samhälle med inslag av allt fler egenavgifter tagit ett rejält kliv.

Den 19 september avgör du hur det blir ?
Jag kommer ge stöd för en fortsatt solidarisk skattepolitik genom en röst på socialdemokraterna.

Inga kommentarer: