torsdag 11 november 2010

Avgiften för trygghetslarm är inte slopat - den har ni höjt!

Hur ska ni ha det??
Avgiften för trygghetslarm är slopat, det är klart ! – sa Michaela Fletcher (m) på måndagen.
Dagen efter höjer Mickael Ottosson (kd) samma avgift!

Vi socialdemokrater anser att avgiften för trygghetslarmet skall slopas. Det är själklart med en skattefinansierad trygghet för alla. Efter veckans minst sagt oklart läge med dubbla budskap från den borgerliga alliansens sida vill vi socialdemokrater få ett tydligt besked!

Kommer ni att riva upp beslutet i vård- och omsorgsnämnden och slopa avgiften för trygghetslarm, eller kommer avgiften, den som ni nu till och med höjt att vara kvar?

Bakgrund:

I kommunfullmäktige i Österåker 2010-11-08 berättade Michaela Fletcher Sjöman om den partiöverenskommelse som ingåtts mellan de borgerliga allianspartierna. Vid uppräkningen av diverse insatser som då presenterades så kunde vi inte höra något om avgiften för trygghetslarm, trots att ett slopande av avgiften är ett vallöften från moderaterna i årets val. För att vara säker på hur det förhåller sig så frågade vi Michaela Fletcher Sjöman och fick ett mycket tydligt och tvärsäkert svar - att avgiften för trygghetslarm redan var borttagen – det var klart!

Vi kan bara konstatera att avgiften för trygghetslarm är inte slopad, den finns i allra högsta grad. Den 9 november, sammanträdde vård- och omsorgsnämnden. Vid det mötet fattade Michael Ottosson (kd) beslut om att höja avgiften för trygghetslarm för nästa år 2011 med 1,5 procent, dvs den kommer att vara 209 kronor i månaden.


Ann-Christin Furustrand
Tillträdande oppositionsråd (s)

Jörgen Palmberg (s)
Nuvarande gruppledare (s) Vård- och omsorgsnämnden

Inga kommentarer:

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...