onsdag 3 november 2010

Stor kvalitetssatsning och bibehållen skatt

På måndag är det kommunfullmäktige och då skall budgeten för Österåkers kommun antas. Socialdemokraterna i Österåker föreslår i sitt budgetförslag för 2011 kvalitetshöjningar med tonvikt på förskolan, skolan och omsorgen om äldre. Det handlar om minskade barngrupper i förskolan, om ett första steg tas för att öka antalet lärare i skolan, om en 10 procentig ökning av ersättningen till utförare av särskilt boende för att säkra kvalitén i omsorgen av de äldre, samt om sänkt egenavgift för biståndsbedömd hjälp till 100 kr/tim. Kommunskatten föreslås ligga kvar oförändrad.
- Vi vill ge förskolan och skolorna bättre förutsättningar, för sitt arbete. Det gör vi genom att ta ett första steg mot målet om mindre barngrupper i förskolan. I skolan föreslår vi att ett första steg tas mot en lärartäthet om 9 lärare per hundra elever. Stödet till barnen och eleverna måste också öka och förskolepersonal och lärares arbetsmiljö förbättras. Vi vill se en framtida ordentlig satsning på IT-teknik i skolan och planeringen för ett genomförande bör starta redan nu, menar Ann-Christin Furustrand (s) tillträdande oppositionsråd, och tillägger;
- En del brister kvarstår i skolorna som snarast bör åtgärdas, bl.a. saknar Skärgårdsstadsskolan fortfarande måltidslokaler, liksom Österåkers gymnasium varför vi föreslår att detta nu åtgärdas.
- Vi vill nu åstadkomma en rejäl satsning på att säkra kvalitén inom omsorgen av de äldre. Därför föreslår vi avgiftsfritt trygghetslarm, samt sänka egenavgiften för biståndsbedömd hjälp till 100 kr/tim. Nya Livlinan – den stödverksamhet för ungdomar som tidigare funnits, den startar vi upp och ger bättre förutsättningar för att utvecklas också långsiktigt
- Österåkers kommun måste nu också göra allt för att få fart på byggandet av hyreslägenheter för att möta det behov av små lägenheter som finns.
- Med nya och positiva prognoser för kommunens ekonomin som nu finns ser vi att det är möjligt att göra dessa kvalitetshöjningar som vi nu föreslår med bibehållen kommunalskatt, säger Ann-Christin Furustrand.

Inga kommentarer:

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...