Fortsätt till huvudinnehåll

God fortsättning - nu är jag igång igen !

God fortsättning på er alla på det nya året.

Nu har jag börjat mitt nya uppdrag som oppositionsråd för socialdemokraterna i Österåker. Håller på att få fart på både datorer och telefoner. Skall boka in mig för olika genomgångar för att lära mig allt det där runtomring som bara måste fungera. I kväll har vi kommunstyrelsen, det första sammanträdet med nya kommunstyrelsen. På dagordningen finns en del spännande ärenden, bland annat arvodering av de nya uppdragen i den nya nämndorganisationen. Något slutgiltigt dokument har jag inte sett, men har fått förhandsbesked på ett ungefär vad som kan väntas. I slutet av förra året fattades det beslut om en ny kommunal nämndorganisation. Den nya nämndorganisationen innebar färre antal nämnder, färre antal förtroendevalda. Nämnder har bakas ihop och under dem inrättats utskott. Det här innebär att den gängse bilden av en kommunpoltiker håller på att ändras. Från att ha varit en fritidspolitiker med ett civilt arbete och som sköter sitt kommunala uppdrag på fritiden, övergår det nu allt mer till att vara en heltidsengagerad kommunalpolitiker. Makten koncentreras till ett färre antal personer.
Och det är inte svårt att gissa att också den borgarlig alliansen kan komma att maximera de nya arvodena på samma sätt. Arvodena skall enligt min uppfattning vara rimliga, och beräkningsgrunden skall vara logisk och rättvis. Rimliga och goda förutsättningar skall ges BÅDE för majoritet som för opposition för att kunna  fullfölja sitt uppdrag och ta sitt ansvar. Det måste finnas en rimlig balns.Nå ja hur det blir med detta är i denna stund ovisst....................

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…