måndag 10 januari 2011

God fortsättning - nu är jag igång igen !

God fortsättning på er alla på det nya året.

Nu har jag börjat mitt nya uppdrag som oppositionsråd för socialdemokraterna i Österåker. Håller på att få fart på både datorer och telefoner. Skall boka in mig för olika genomgångar för att lära mig allt det där runtomring som bara måste fungera. I kväll har vi kommunstyrelsen, det första sammanträdet med nya kommunstyrelsen. På dagordningen finns en del spännande ärenden, bland annat arvodering av de nya uppdragen i den nya nämndorganisationen. Något slutgiltigt dokument har jag inte sett, men har fått förhandsbesked på ett ungefär vad som kan väntas. I slutet av förra året fattades det beslut om en ny kommunal nämndorganisation. Den nya nämndorganisationen innebar färre antal nämnder, färre antal förtroendevalda. Nämnder har bakas ihop och under dem inrättats utskott. Det här innebär att den gängse bilden av en kommunpoltiker håller på att ändras. Från att ha varit en fritidspolitiker med ett civilt arbete och som sköter sitt kommunala uppdrag på fritiden, övergår det nu allt mer till att vara en heltidsengagerad kommunalpolitiker. Makten koncentreras till ett färre antal personer.
Och det är inte svårt att gissa att också den borgarlig alliansen kan komma att maximera de nya arvodena på samma sätt. Arvodena skall enligt min uppfattning vara rimliga, och beräkningsgrunden skall vara logisk och rättvis. Rimliga och goda förutsättningar skall ges BÅDE för majoritet som för opposition för att kunna  fullfölja sitt uppdrag och ta sitt ansvar. Det måste finnas en rimlig balns.Nå ja hur det blir med detta är i denna stund ovisst....................

Inga kommentarer:

Det blev inget prövningstillstånd!

Det är naturligtvis lockande att säga - vad var det vi sa. Och nu tillåter jag mig att göra det, för nu får man väl ändå betrakta allians...