onsdag 12 januari 2011

Orimlig ökning av arvoden i Österåker

I kommunstyrelsen i måndagskväll beslöt den moderatstyrda alliansen att framförallt ge sig själv ett arvodeslyft. Vi socialdemokrater har reagerat, och har nu lämnat in följande protokollsanteckning.

" Att vara fritidspolitiker är och skall vara ett val och inte ett yrke. Att få ett uppdrag är hedersamt och ska därmed också hanteras varsamt. Det är skattebetalarna som står för kostnaderna.


Vi anser att nivån på arvoden skall vara rimliga utifrån det uppdrag och ansvar som den förtroendevalda ledamoten har och skall ligga i nivå med vad som kan anses acceptabelt utifrån de lönenivåer som finns i samhället i övrigt.

Vi får inte bedöma arvodesnivån utifrån den nivå politiker i andra kommuner har. Olika kommuner har olika förutsättningar. Det finns en risk att arvodesnivåerna trappas upp till ohämmade höjder. Det är inte en utveckling vi önskar.

De nu i KS fattade höjningarna för majoritets företrädare anser vi generellt är orimligt högt satta. Arvodet för till exempel kommunstyrelsens ordförande höjdes med 10 procent till 72 800, vi anser att en 3 procentig ökning hade varit mer realistiskt. Arvodet för ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden fastslogs till 33 600 kronor i månaden. Vi anser att 26.800 kronor är mer än tillräcklig månatlig ersättning för detta icke exekutiva uppdrag.

I och med detta beslut ser vi en risk att fritidspolitiken professionaliseras och makten koncentreras till ett fåtal, högavlönade, personer. Den föreslagna modellen ger på ett snedvridet sätt majoriteten stora möjligheter till avlönat politiskt arbete. Oppositionen har betydligt mindre arvoden, eller inga alls förutom sammanträdesarvoden, och får därmed också större svårigheter att utföra sin roll; att granska majoriteten samt bevaka medborgarnas rättigheter och därmed lägga egna förslag till beslut. För oss är det självklart att både majoritet och opposition skall ges goda möjligheter att kunna utöva sitt uppdrag, det borde vara lika självklart för alla.

De förändringar som nu fattas innebär en onödig merkostnad för kommunen på uppskattningsvis 2 000 000 kr per år, detta samtidigt som verksamheten inte tillförs tillräckliga medel för kvalitetshöjning."

6 kommentarer:

Niklas sa...

Ann-Christin, detta är en intressant fråga. Kan bara säga lycka till!

I Täby är Socialdemokraterna dock en stark pådrivare för höjda arvoden, iaf utåt.

Med vänliga hälsningar,

Niklas Thidevall (m)
Täby

Henrik sa...

Det intressanta är ju arvoden på dryga 30 000/månad till någon som inte har det som huvuduppgift. Men även att man lagt rätt stora sparbeting över stora delar av förvaltningsorganisationen, medan det uppenbart finns en diskrepans mellan vad man säger att de anställda sak arbeta för, och sedan vad de politiskt valda arbetar för.

Kommunen, oavsett om man är folkvald eller anställd finns bara till för sina medborgare, inte för att få så stor privat plånbok som möjligt.

Sedan vore det mycket intressant om det kunde granskas efterlevnaden av beslutade policydokument så som översiktsplanen, den nyligen beslutade trafikplanen men även andra dokument.

Niklas sa...

Hej igen.

Jag kan nu konstatera att Socialdemokraterna i Täby har frångått överenskommelsen med de andra pariterna om höjda arvoden.

Klokt och inlyssnande.

Med vänliga hälsningar,

Niklas Thidevall (m)
Täby

Henrik sa...

Det känns otroligt skönt att det här inte är en partipolitisk fråga, utan en än större fråga än så. Att man som politiker inte finns på sin "post" för sin egen skull, precis som de anställda inom offentlig sektor. Man finns till för invånarna, inte för sin egen skull, vilket tyvärr vissa politiker uppenbarligen missat.

Ann-Christine Furustrand sa...

Hej Henrik. I Österåker är frpgan om arvoden i allra högsta grad en partipolitisk fråga. Den är partipolitiskt skiljande fråga dessutom. Moderaterna, folkpartiet, centern, kristdemokraterna, samt Österåkerspartiet har i enighet lagt fram förslaget till arvoden och de fullföljde sitt beslut och röstade aktivt för de höga arvodena. Socialdemokraterna la ett helt annat förslag som fick stöd av vänstern, miljöpartiet och Roslagspartiet. Arvoden beslutas av politiker - och är en politisk fråga, och i Österåker som sagt en partipolitiskt skiljande fråga!
Vänliga hälsningar Ann-Christine Furustrand

Ann-Christine Furustrand sa...

Hej Henrik. I Österåker är frpgan om arvoden i allra högsta grad en partipolitisk fråga. Den är partipolitiskt skiljande fråga dessutom. Moderaterna, folkpartiet, centern, kristdemokraterna, samt Österåkerspartiet har i enighet lagt fram förslaget till arvoden och de fullföljde sitt beslut och röstade aktivt för de höga arvodena. Socialdemokraterna la ett helt annat förslag som fick stöd av vänstern, miljöpartiet och Roslagspartiet. Arvoden beslutas av politiker - och är en politisk fråga, och i Österåker som sagt en partipolitiskt skiljande fråga!
Vänliga hälsningar Ann-Christine Furustrand

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...