Fortsätt till huvudinnehåll

Ingen majoritet är så bra att den inte förtjänar en vältränad opposition

Läser just nu en mycket välmålande och klargörande kolumn i Aftonbladet av Lena Mellin. Demokratins spelregler är viktiga . Båda att ha kunskap om och att respektera. Lena Mellin har därför rätt när hon skriver;  " Varje regering förtjänar en välmående opposition. Vårt styrelseskick förutsätter nämligen motstånd, den bärande tanken är att den perfekta regeringen inte finns utan ständigt måste övervakas".

Med andra ord, utan en välfungerande opposition får vi en sämre regeringen också i Österåkers kommun.
Att inneha den kunskapen, den insikten om värdet av en välfungerande opposition är viktig. Tyvärr saknas den ibland.  Och det är då det kan misstros att det handlar om allmän "gnällighet", eller att det är något personligt och beskrivs då snarare som konfrontation. Eller än värre, att den som opponerar inte agerar för kommunens bästa. Därför är det viktigt att ständigt sprida kunskapen om demokratins spelregler.

Lena Melin formulerar sig tydligt över konsekvenserna om en vältränad opposition inte finns så här
; " Alternativet är nämligen en uppblåst självgodhet. Och sämre beslut".
Och vem vill se en sådan utveckling, inte jag i alla fall.

För mig är det demokratiska styrelseskicket heligt. Demokratins fundamenta bygger på den klassiska rollfördelningen som finns mellan majoritet och opposition. I andra delar av världen finns länder där majoriteter styrs på eget bevåg och där den ev opposition som finns förtrycks och skräms. Då handlar det inte om demokratier utan om dikatur.

Så låt oss vara rädda om det demokratiska statsskicket och respektera de viktiga roller som majoritet och opposition har. Som nytillträdd oppositionsledare tänker jag förhålla mig så vältränad som möjligt!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…