måndag 28 februari 2011

Arvoden för politiker en i allra högsta grad politisk fråga

Allt sedan de höga arvoden här i Österåker´som väckt så många arga röster kom ut i media så har frågan om politikers arvoden seglat upp i det ena tidningen efter den andra även i nationella media. Läste senaste numret av Dagens samhälle, nr 7 och där på hela mittuppslaget så redovisas politikers arvoden på olika sätt. Där framgår exempelvis att det är främst borgerliga kommuner i Stockholmstrakten som har gått i bräschen för att höja arvodena till sina egna politiker. På tio i tiopp listan över de högsta arvodena återfinns nio Stockholmskommuner och så lilla Vellingen i Skåne. Alla med moderatstyre. Frågan om arvoden är alltså i allra högsta grad en politik fråga! Så här ser tio i topp listan ut - politikerna som har högtst arvode i landet ( källa Dagens samhälle nr 7);
1) Sten Nordin, (m), Stockholm 110.880 kr/mån
2) Lars-Ingvar Ljungman (m), Vellinge 97.500 kr/mån
3) Erik Langby (m), Nacka 87.500 kr/mån
4) Lars-Erik Salminen (m) Lidingö, 78 400 kr/mån
5) Paul Lindquist (m) Lidingö, 78.400kr/mån
6) Peter Carpelan (m) Ekerö, 75. 910kr/mån
6) Olle Reichenberg (m) Danderyd, 75.392 kr/mån
7) Douglas Lithborn (m) Sollentuna 72 800 kr/mån
9) Michaela Fletcher Sjöman (m) Österåker, 72.800 kr/mån
10) Leif Gripenstam (m), Täby 72.800 kr/mån

Eftersom frågan om höga arvoden är så uttalat partipolitisk så uppstår den givna frågan som alla borde ställa sig - varför gynna ett politiskt parti med sin röst, som har så stor benägenhet att lägga större andel än andra partier på de egna arvodena ?

Inga kommentarer: