Fortsätt till huvudinnehåll

Arvoden för politiker en i allra högsta grad politisk fråga

Allt sedan de höga arvoden här i Österåker´som väckt så många arga röster kom ut i media så har frågan om politikers arvoden seglat upp i det ena tidningen efter den andra även i nationella media. Läste senaste numret av Dagens samhälle, nr 7 och där på hela mittuppslaget så redovisas politikers arvoden på olika sätt. Där framgår exempelvis att det är främst borgerliga kommuner i Stockholmstrakten som har gått i bräschen för att höja arvodena till sina egna politiker. På tio i tiopp listan över de högsta arvodena återfinns nio Stockholmskommuner och så lilla Vellingen i Skåne. Alla med moderatstyre. Frågan om arvoden är alltså i allra högsta grad en politik fråga! Så här ser tio i topp listan ut - politikerna som har högtst arvode i landet ( källa Dagens samhälle nr 7);
1) Sten Nordin, (m), Stockholm 110.880 kr/mån
2) Lars-Ingvar Ljungman (m), Vellinge 97.500 kr/mån
3) Erik Langby (m), Nacka 87.500 kr/mån
4) Lars-Erik Salminen (m) Lidingö, 78 400 kr/mån
5) Paul Lindquist (m) Lidingö, 78.400kr/mån
6) Peter Carpelan (m) Ekerö, 75. 910kr/mån
6) Olle Reichenberg (m) Danderyd, 75.392 kr/mån
7) Douglas Lithborn (m) Sollentuna 72 800 kr/mån
9) Michaela Fletcher Sjöman (m) Österåker, 72.800 kr/mån
10) Leif Gripenstam (m), Täby 72.800 kr/mån

Eftersom frågan om höga arvoden är så uttalat partipolitisk så uppstår den givna frågan som alla borde ställa sig - varför gynna ett politiskt parti med sin röst, som har så stor benägenhet att lägga större andel än andra partier på de egna arvodena ?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…