Fortsätt till huvudinnehåll

Professionell ansvarig utgivare inte en politiskt tillsatt!

Lars Johan Hierta, banbrytare för en fri press och
ett folkligt samhällsskick
Tidningen Österåker ska ha en professionell ansvarig utgivare inte en politiskt tillsatt!
Den borgerliga alliansen i Österåker, moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna, centern och Österåkerspartiet vill nu byta till en politiskt tillsatt ansvarig utgivare för Tidningen Österåker, kommunens egen tidning och föreslår att det blir kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman (m). Frågan har passerat kommunstyrelsen och skall upp för avgörande i kommunfullmäktige måndagen den 7 mars
Socialdemokraterna vill istället att kommunikationschefen även fortsättningsvis skall inneha den viktiga posten.
Ann-Christine Furustrand (s) oppositionsråd;

- det ska definitivt vara en professionell ansvarig utgivare för ”Tidningen Österåker” kommunens egen informationstidning. Medborgarna som får tidningen i brevlådorna skall känna sig trygga med att det är samhällsinformation som står i kommunens tidning och inget annat.
- Vi har reserverat oss mot förslaget då vi anser att det är bra att en tjänsteman innehar uppdraget som ansvarig utgivare och inte en förtroendevald så att det blir tydligt att kommunens tidning inte är en politisk partsinlaga, något som vi ser risken med när ansvarig utgivare blir en politiskt tillsatt sådan

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…