Fortsätt till huvudinnehåll

Fina ord, men nu gäller det att genomföra det !

I går kväll var det debatt i kommunfullmäktige om Österåkers översiktsplan. Vi socialdemokrater reagerade över valet av ämnet, när medborgarna i Österåker går i helt andra tankar och är upprörda över höga arvoden, tavelinköp etc. Det känns någon malplacerat. Nu blev debatten i alla fall av, och vi valde att delta. Idag publicerar jag på min blogg det anförande jag höll!

Kommunens vision är vacker nästan poetiskt. Den stora utmaningen ligger i att förverkliga den – och det är en utmaning som vi socialdemokrater gärna antar.

Hit till Österåker har allt sedan 60-talet då kommunen började sin expansiva period många flyttat med sina familjer från olika delar av landet, till och med från olika delar av världen. Många som kom hit då bor fortfarande kvar.

För dom och för alla som bor här är Österåker vår gemensamma hembyggd, en plats vi har vår själ och våra hjärtan. Därför reagerar vi starkt när något i samhället inte är bra, precis som nu. Det är en sund reaktion och jag vill tacka alla som är här och som lyssnar på radion.

Gemensamt för alla som flyttar hit är drömmen om en framtid, om ett gott liv för sig och sin familj. I det sammanhanget är översiktsplanen ett viktigt instrument för samhällsbyggandet.

Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter för såväl tillväxten som välfärden i kommunen. Och Österåker kommer vad alla prognoser visar fortsätta att vara en kommun dit människor söker sig för att bygga sig sin framtid. Det förpliktigar och det lägger ett stort ansvar på oss som politiker, att planera, att våga satsa på så väl infrastruktur som välfärd. Vi socialdemokrater är beredda att ta ett sådant helhetsansvar.

Samhällsplanering handlar om livskvalitet. Vad livet innehåller som gör det gott att leva. Visst är det viktigt med bra vägar, och cykelbanor. Men det handlar också om tryggheten att kunna lämna sitt barn i förskolan och veta är när man som förälder är på jobbet så har barnen det bra i förskolan i lagom stora barngrupper.

Det handlar om att veta att barnens skola ger barnen inte bara de kunskaper som de behöver som är rena självklarheter, utan ger dem också självförtroende, skaparlust, och väcker nyfikenhet, vilja att lära ännu mer. Som socialdemokrat vill jag att barnen i Österåker skall längta till sin skola och sina skolkompisar och till sin lärare. Att föräldrar väljer skolor inom kommunen för att dom är bäst!

När vi planerar skolor i Österåker skall vi göra det i ett bredare sammanhang, vi skall väga in så att också vägen till och från skolan är trygg och gärna möjlig för barnen att cykla eller gå till. Det är en vardagsmotion som många barn i dag inte får. Kraven på redan stressade föräldrar är stort nog ändå och att ständig skjutsa barnen är ytterligare ett stressmoment som vi borde försöka göra allt vad vi kan för att i möjligaste mån planera bort när vi bygger samhället.

Förra året invigdes Österåkers gymnasium i den gamla Bergaskolan som renoverades till en toppen skolan. På invigningen tänkte jag att så här, med den standarden borde varenda skola som kommunen är huvudman för vara uppbygg. Vi socialdemokrater kommer att kämpa för att varenda kommunal skola uppgraderas med bra förutsättningar för både elever och lärare att nå toppresultat, och trivas i sin skolan, så att alla elever fullföljer sina studier i grundskolan och i gymnasiet. Så vill vi ha det!

Kommunens ansvar omfattar samtliga invånare, det innebär att Österåker skall vara framkomligt även för tex rörelsehindrade. Våra fina naturområden, bad etc bör därför ses över. Vi socialdemokrater har bland annat föreslagit utökning av busstrafik upp till Dommarudden från centrala Åkersberga, det skulle möjliggöra för många att komma ut en stund i naturen som annars inte blir av.

Livskvalitet vill vi ha livet igenom. När vi blir gamla och i behov av äldreboende skall det ske i trygg förvissning om att det skall gå att leva ett hyggligt liv även om kroppen är skröpplig. Om den äldre så vill skall det kunna ske tillsammans med livspartner.

Ett samhälle för att vara levande måste också ha ett rikt utbud av affärer, caféer, restaurangen, arbetstillfällen här på hemmaplan. Näringslivet i Österåker måste därför ges goda möjligheter för att bygg upp ny verksamhet och för att kunna utvecklas. Ett sådant område är turismen. Kommunen skall också vara duktig på att locka till sig ny näring till kommunen. Ta tillvara på all den kreativitet som finns hos kommunens hela befolkning, inte minst borde vi ta tillvara på det faktum att Österåker är ett mångkulturellt samhälle, med många gånger en kultur som näringsidkare med sig i bagaget.

Bostadsområde efter bostadsområde har växt fram i Österåker under årens lopp, dessa finns ungefär som solitärer jämte varandra. Varje exploatör har satt sin prägel snarare än kommunen jobbar långsiktigt. Det som behövs är mer av en helhetssyn och det måste vi framöver bli bättre på att skapa så att samhället hänger ihop. Vi måste se till att vägar och järnväg och bostadsområden inte blir barriärer. Allt måste hänga samman för att det smidigt skall fungera att gå, åka bil, cykla, inom kommunen. I det arbetet måste vi också lägga kraft på att samhällsplanera för att nå maximal trygghet på gator och torg.

Medborgarna skall på ett öppet, transparent sätt kunna följa kommunens utveckling och planering och delta i bra och konstruktiv dialog med så väl tjänstemän som politiker. Så vill vi socialdemokrater ha det!

Ann-Christine Furustrand (s)
oppositionsråd i Österåker

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…