Fortsätt till huvudinnehåll

Sopa rent med röda, blå och gröna kvastar !

De sk "affärer" som den borgerliga alliansen på kort tid  i Österåker levererat med köp av konstsamling för 10 miljoner kronor, höga politikerarvoden, ett överdåd till avtackning av tidigare kommunalrådet, samt köp av eget oljepoträtt. Allt detta har väckt många österåkersbors vrede. Vanligt folk reagerar. Har själv mött en hel del människor när jag går och handlar i centrum som klappar mig på axeln och säger " stå på dig ! Jättebar att du och socialdemokraterna reagerar".

Nu har också ett medborgarinitiativ tagits med start på Facebook. Med inspiration från Tunisien, Egypten har några österåkersbor tyckt att nu får det vara nog och uppmanar nu alla medborgare i kommunen, att återigen samlas framför kommunalhuset Alcea inför kommunfullmäktige på måndag den 7 mars med start kl 17.00 fram till 18.30. Och så samma sak inför nästa kommunfullmäktige..........En boll är satt i rullning och den här reaktionen är vill jag hävda sund. Det ska inte gå att bete sig hur om helst som ansvarig politiker

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…