Fortsätt till huvudinnehåll

Först besök i Nacka, sedan demonstrationer och kommunfullmäktige


från vänster Ann-Christine Furustrand, oppositionsråd i Österåker (s), Hans-Åke Donnersvärd oppositionsråd i Nacka (s), Rosita Olsson Palmberg förtroendevald och socialdemokraternas ordförande i Österåker samt Veronica Berg politisk sekreterare Nacka
I måndags, dvs igår så åkte Rosita Olsson Palmberg och jag till våra partikamrater och kollegor på studiebesök i Nacka. Vi hade mycket prata om ,och jämföra med. Både Nacka kommun och Österåkers kommun styrs av en borgerlig majoritet där moderaterna är det parti som så totalt dominerar, och vi pratade givetvis om vad det får förbetydelse för den politik som förs, det resultat som det i sin tur ger för kommunmedborgarna. Självfallet pratatde vi också om hur vi som parti, som socialdemokrater,  hur vi kan agera i en sådan miljö. Det var ett konstruktivt och bra möte där vi bytte erfarenheter och många nya tankar och idéerr väcktes som vi gemensam kommer att spinna vidare på. Det är verkligen nyttigt att bege sig ut ock skaffa sig nya intryck och lyssna på hur andra resonerar och byta erfarenheter. Vi bestämde oss för att träffas igen denna gång här i Österåker.

Demonstration för tredje gången i rad  Det var många som kom och som visade sin besvikelse före kommunfullmäktiges sammanträde.På det flygblad som delats ut i förväg stod att läsa att "Österåker förtjänar bättre" Att det nu får vara slut på mygel och lättvindiga beslut så som sanslösa arvodeshöjningar, avtackningsfester för avgående kommunalrådet, kommunens tidning som blivit alliansens språkrör, beslut om inköp av konstsamling ( beslutet upphävt), inköp av oljemålning.  Demonstranterna är mycket tydliga med att de tänker fortsätta protestera mot kommunledningen.

TV4 var där och ett inslag om demonstrationen visades på tisdagmorgonen, se TV4-play.

Kommunfullmäktige
Många demonstranter återfanns bland åhörarna och kunde följa debatten om alla förehavanden om den sk avtackningsfesten som kom upp för att en ledamot i fullmäktige ställt en interpelaltion till Elisabeth Gunnars och sedan så vädjade jag till alliansen att berätta nu hela sanningen det har vi som ledamöter i Österåkers fullmäktige rätt att få veta och det har också alla medborgare rätt att få veta. Bara det avsnittet skulle kunna sändas i närradion i repris, jag vill hävda att det var den mest intressanta och märkliga stund under hela min tid i fullmäktige, och den sträcker sig från 1991. Jag skulle inte bli förvånad om denna sk affär kommer att polisanmälas, vilket var något som skymtade i diskussion att det fanns medborgare som stod i begrepp att göra det. Det skall också bli väldigt intressant att se om ett år ungefär när bokslutet för kommunen för 2011 kommer upp om verkligen ansvarsfrihet kommer att ges. Det känner i alla fall jag så här dagen efter gårkvällens debatt om avtackningsfesten, inte är så självklart.

Efter detta så debatterades bokslutet för 2010 för Österåkers kommun. Något som också är intressant, hur gick det för kommunen, vad fick vi för pengarna? I ett nytt inlägg ovan, kan du läsa mitt anförande i debatten om just Bokslutet 2010. Längre än så kom inte kommunfullmäktige innan klockan blev 23.00. Därför ajournerades mötet och fortsätter i kväll, tisdag, kl 18.30 . Det finns många intressant frågor som kvarstår att debattera och fatta beslut om så som Österåkers simhall, om upphävande av beslutet om konstköpet, om en sk eventbudget, m.m. Skriver mer om det i morgon. I morgon är det dessutom kommunstyrelsens arbetsutskott hela förmiddagen och även där finns intressanta ärenden.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…