tisdag 19 april 2011

Tragiskt att inte se vilken möjlighet det låg i att utnyttja statsbidraget

Statsbidrag till för att behålla personal användes inte, istället minskades personalen mellan 66-70 årsarbetare

Kommunfullmäktige måndagen den 11 april behandlade Bokslutet för Österåkers kommun 2010. Österåker lämnar ett överskott som bland annat beror på att skatteintäkterna har ökat och på att statsbidrag ökat med 71,4 miljoner kronor varav 38,2 miljoner kronor är tillfälligt statligt konjunkturstöd. Detta är fakta som klart och tydligt står i bokslutet.

Det här innebär att den borgerliga alliansen här i Österåker valt att inte lyssna på sin egen regering. En promemoria från Finansdepartementet säger tydligt att motivet till det tillfälliga statsbidraget har varit att förhindra neddragningar av sysselsättningen i sektorn och motverka att kommuner fördjupar lågkonjunkturen ytterligare. Höjda statsbidrag menar Finansdepartementet bidrar därmed även till att värna de viktiga välfärdstjänsterna som kommunsektorn tillhanda håller.

Ansvariga politiker i Österåker valde en helt annan väg. De utnyttjade inte det tillfälliga statsbidraget utan la det som ett bidrag till överskottet. Därtill så minskade man kommunens personal med mellan 66-70 årsanställda, alltså helt i onödan.
Om statsbidraget istället hade använts så hade dessa anställda kunnat vara kvar, det känns tragiskt att den borgerliga alliansen inte såg vilken möjlighet det låg i att utnyttja statsbidraget.

Inga kommentarer: