Fortsätt till huvudinnehåll

Tragiskt att inte se vilken möjlighet det låg i att utnyttja statsbidraget

Statsbidrag till för att behålla personal användes inte, istället minskades personalen mellan 66-70 årsarbetare

Kommunfullmäktige måndagen den 11 april behandlade Bokslutet för Österåkers kommun 2010. Österåker lämnar ett överskott som bland annat beror på att skatteintäkterna har ökat och på att statsbidrag ökat med 71,4 miljoner kronor varav 38,2 miljoner kronor är tillfälligt statligt konjunkturstöd. Detta är fakta som klart och tydligt står i bokslutet.

Det här innebär att den borgerliga alliansen här i Österåker valt att inte lyssna på sin egen regering. En promemoria från Finansdepartementet säger tydligt att motivet till det tillfälliga statsbidraget har varit att förhindra neddragningar av sysselsättningen i sektorn och motverka att kommuner fördjupar lågkonjunkturen ytterligare. Höjda statsbidrag menar Finansdepartementet bidrar därmed även till att värna de viktiga välfärdstjänsterna som kommunsektorn tillhanda håller.

Ansvariga politiker i Österåker valde en helt annan väg. De utnyttjade inte det tillfälliga statsbidraget utan la det som ett bidrag till överskottet. Därtill så minskade man kommunens personal med mellan 66-70 årsanställda, alltså helt i onödan.
Om statsbidraget istället hade använts så hade dessa anställda kunnat vara kvar, det känns tragiskt att den borgerliga alliansen inte såg vilken möjlighet det låg i att utnyttja statsbidraget.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…