tisdag 21 juni 2011

Bänkar till skateboardparken och buskröjning vid cykelvägar

Pressmeddelande
Bänkar till skateboardparken och buskröjning vid cykelvägar

I politisk enighet har nu alla politiska företrädare i kommunfullmäktige 21 juni, ställt sig bakom att skateboardparken i Röllingy skall rustas upp. Men när det kom till hur parken skall rustas om det skulle finnas sittplatser/bänkar för åskådare, då gick meningarna isär.

Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition:
- ungdomar har särskilt uttryck till mig att det är viktigt att det finns lite bänkar så att det går att sitta och titta på när skateboardåkarna gör sin hopp och konster, jag tyckte det lät självklart, och när det inte framkom av handlingarna la jag ett tilläggsyrkande där jag konkret föreslog att sittplatser/bänkar anordnas i anslutning till skateboardparken. I debatten bedyrade både Michaela Fletcher Sjöman (M) och Elisabeth Gunnars (Fp) att bänkar automatiskt ingår trots att det inte står i handlingarna. Men när förslaget om bänkarna skulle tas ställning till så röstade både Gunnars och Fletcher Sjöman mot förslaget. Jag kommer att gå till den nya skateboardparken och på plats se hur det blir lovar Ann-Christine Furustrand (S)
I kommunfullmäktige behandlades också ett ärende om skolskjutsar, i tjänsteutlåtandet markerades vikten av att eleverna använder sig av gång och cykelvägar.

Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition:
- vid en workshop med ett 30-tal ungdomar för ett tag sedan var det några tjejer som gärna använde gång- och cykelvägarna till skolan om bara dessa röjdes från skymmande buskar och att belysningen fixades, så att det kunde känna sig trygga. Vid kommunfullmäktige i måndags föreslog jag därför att Samhällsbyggnadsnämnden skulle få i uppdrag att undanröja skymmande buskar och säkra belysningen på gång och cykelvägar där så behövs, just för att eleverna i större utsträckning skall använda gång- och cykelbanorna. I debatten bedyrade både Michaela Fletcher Sjöman (M) och Elisabeth Gunnars att röjning av buskar och fixa belysning sker automatiskt och att några beslut inte behöver fattas. Eftersom det finns skymmande buskar, och bevisligen inte alla lampor funkar så menade jag att det verkligen behövs fattas beslut får att det skall hända något. Tyvärr röstade Gunnars och Fletcher Sjöman mot även det förslaget.

Inga kommentarer: