Fortsätt till huvudinnehåll

Bänkar till skateboardparken och buskröjning vid cykelvägar

Pressmeddelande
Bänkar till skateboardparken och buskröjning vid cykelvägar

I politisk enighet har nu alla politiska företrädare i kommunfullmäktige 21 juni, ställt sig bakom att skateboardparken i Röllingy skall rustas upp. Men när det kom till hur parken skall rustas om det skulle finnas sittplatser/bänkar för åskådare, då gick meningarna isär.

Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition:
- ungdomar har särskilt uttryck till mig att det är viktigt att det finns lite bänkar så att det går att sitta och titta på när skateboardåkarna gör sin hopp och konster, jag tyckte det lät självklart, och när det inte framkom av handlingarna la jag ett tilläggsyrkande där jag konkret föreslog att sittplatser/bänkar anordnas i anslutning till skateboardparken. I debatten bedyrade både Michaela Fletcher Sjöman (M) och Elisabeth Gunnars (Fp) att bänkar automatiskt ingår trots att det inte står i handlingarna. Men när förslaget om bänkarna skulle tas ställning till så röstade både Gunnars och Fletcher Sjöman mot förslaget. Jag kommer att gå till den nya skateboardparken och på plats se hur det blir lovar Ann-Christine Furustrand (S)
I kommunfullmäktige behandlades också ett ärende om skolskjutsar, i tjänsteutlåtandet markerades vikten av att eleverna använder sig av gång och cykelvägar.

Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition:
- vid en workshop med ett 30-tal ungdomar för ett tag sedan var det några tjejer som gärna använde gång- och cykelvägarna till skolan om bara dessa röjdes från skymmande buskar och att belysningen fixades, så att det kunde känna sig trygga. Vid kommunfullmäktige i måndags föreslog jag därför att Samhällsbyggnadsnämnden skulle få i uppdrag att undanröja skymmande buskar och säkra belysningen på gång och cykelvägar där så behövs, just för att eleverna i större utsträckning skall använda gång- och cykelbanorna. I debatten bedyrade både Michaela Fletcher Sjöman (M) och Elisabeth Gunnars att röjning av buskar och fixa belysning sker automatiskt och att några beslut inte behöver fattas. Eftersom det finns skymmande buskar, och bevisligen inte alla lampor funkar så menade jag att det verkligen behövs fattas beslut får att det skall hända något. Tyvärr röstade Gunnars och Fletcher Sjöman mot även det förslaget.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…