torsdag 23 juni 2011

Ökningen är 2,8 procent !

Pressmeddelande
2011-06-23

Ökningen är 2,8 procent !

Den borgerliga alliansen gick i går ut med att de satsar stor inom skolans område, hela 912 miljoner. Den preliminära ökningen som alliansen föreslår är betydligt mer blygsam.

Ann-Christine Furustrand (S):
- i de nu antagna budgetdirektiven står att ramen för 2010 för kultur och utbildningsnämnden, där skolan utgör endast en del tillsammans med förskola och kultur och hela fritids sektorn, låg på 949 miljoner kr.
- den borgerliga majoriteten har nu preliminärt föreslagit att den ramen skall höjas till 976 miljoner kr. Det är en ökning jämfört med 2010 års nivå med, 2,8 procent ( 27 Mkr)

- för att bli länets bästa skolkommun kommer det att behövas en mer hållbar satsning. Vi socialdemokrater har nu påbörjat vårt arbete med att analysera behoven av satsningar och sedan lägga en egen budget utifrån våra politiska prioriteringar.

Inga kommentarer: