onsdag 26 oktober 2011

Och så var det kommunfullmäktige i kväll igen !

Kommunfullmäktige i måndags trots stora överskott så inga kvalitetshöjande insatser som kommer barnen i förskolan till del, tvärtom tvingas produktionsstyrelsen fortätta tampasmed sitt sparbeting och dra ner i förskola,skola och omsorg. KF fortsätter i kväll och lär säga nej till vårt (S) förslag om barnomsorg på kvällar, nätter och helger.......gr

Inga kommentarer:

Alla nyanlända borde gå på etableringskurs på hemmaplan

I dag har Kristina Embäck (S) och jag varit på besök på etableringskurs för nyanlända här i Österåker. En mycket bra ver...