tisdag 18 oktober 2011

Varför pressa förskola, skola och äldreomsorg ytterligare när kommunen går 57 Mkr i överskott?

Österåkers kommun skall revidera sin budget för innevarande år. Beslut fattas snart i kommunfullmäktige. Bokslutsprognosen pekar på ett överskott på totalt ca 57 miljoner kronor. Ändå vill inte den politiska allians som styr varken bekosta en mer permanent sänkning av barnantalet, eller låta skolorna, äldreomsorgen slippa krav på neddragningar i sin verksamhet

Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition

-         vi socialdemokrater har förslagit att Kultur- och fritidsnämndens budgetram inte minskas för att nämnden skall kunna vidta åtgärder för att så väl ökad kvalitet i förskolan som för att kunna tillgodose behovet vad gäller barn med särskilda behov i förskola och skola, samt för att kunna parera eventuellt ökade kostnader i samband med fler utövare av musikskolan

-         vi föreslår att Produktionsstyrelsens besparingskrav på ca 2,1 miljoner kronor regleras så att inte förskolor, skolor och äldreomsorg skall behöva dra in motsvarande summa från deras verksamhet

-         Ovanstående föreslår vi socialdemokrater finansieras genom det förväntade budgetöverskottet. Det kan inte spela så stor roll om Österåker redovisar ett överskott på 57 eller 47 miljoner. Värre är om verksamheterna som förskola, skola och äldreomsorg ges sämre förutsättningar.

Inga kommentarer: