onsdag 16 november 2011

Budget 2012 för Österåker- (S) föreslår ökad skolpeng och peng för förskolan

Nu börjar lokala media så smått att beskriva de olika budgetförslagen här i Österåker. Vi socialdemokrater lägger en genomarbetat budgetförslag där vi tar vår utgångspunkt i de antagna inriktiningsmålen för Österåker. Målet att bli bästa skolkommun i Stockholms län menar vi förpliktigar. Skall vi alls kunna börja ta oss framåt i rätt riktning så måste det komma till satsningar som innebär ett lyft för förskolan och skolorna här i kommunen. Därför har vi lösgjort 55 extra miljoner, utöver den borgarliga alliansens bundgetförslag.


Det har vi kunnat göra med bibehållen kommunalskatt därför att vi lägger ut mer av de samlade resurserna ut i verksamheterna istället för som alliansen håller dem inne, lägger på hög. Vi har en något långsammare takt för de framtida pensionsåtganden. Vi vill se över köp av externa tjänster, tillexempel konsulter och vi vill se över hela den kommunala förvaltningen, för vi tror inte att resurserna används optimalt, här kan man, tror vi spara in resurser. Ögonen har alltid funnits riktade mot de kommunala verksamheterna när pengar skall sparas in - nu vill vi titta åt andra håll för att se om resurserna används optimalt.

Vår budget innebär ordentliga satsningar som syns - ökad skolpeng, ökad peng till förskolan. Lägre avgifter för att delta i musikskolan, ökad peng till äldreomsorgen med krav på lägst bemanning, och en hel del mer som skulle stimulera Österåkers kommun att offensivt möta framtiden

Vi socialdemokrater vill helt enkelt mer!

Inga kommentarer: