onsdag 16 november 2011

Sjöfyllerilagen en fråga om sjösäkerhet

Tydligen är det så att två moderata riksdagsledamöter från Österåker motionerat eller gjort annat vad gäller nya sjöfyllerilagen. Får nu mejl med vädjan om att hjälpa dessa riksdagsledamöter. 

Nog får dessa riksdagsledamöter vara kapabla att agera och föra fram sin ståndpunkt i Sveriges riksdag på egen hand. 
Tittar man på sakfrågan så anser vi som socialdemokrater att alkohol och sjötrafik inte hör ihop. Som berusad på sjön utsätter du både dig själv och andra för fara. Principiellt har vi nolltolerans mot rattfylla och sjöfylleri. Promillegränsen har bestämts till 0,2 för att motverka riskbeteenden i alla grupper av förare och i olika trafiksituationer. Under senare år har det inträffat ett antal alkoholrelaterade olyckor till sjöss, ibland med dödlig utgång. Vidare ökade antalet ingripanden markant mot sjöfylleri från Kustbevakningens och Sjöpolisens sida efter att det 2003 blev möjligt att använda laser för att kontrollera hastigheten på fritidsbåtar.

Under sommaren 2010 rapporterade kustbevakningen 242 personer för sjöfylleri. Samtidigt är mörkertalet stort. Naturligtvis bör alla som vistas på sjön använda flytväst. Många drunkningsolyckor som sker i Sverige skulle kunna ha förhindrats om de drunknade burit flytväst och eller avstått ifrån alkohol vid färd med båt, eller vattenscoter. Det har framförts i flera sammanhang att minskad försäljning av alkohol vid skärgårdskrogar skulle motivera att lagen om 0,2 gränsen tas bort. Någon förändring av den nuvarande lagstiftningen anser vi inte behöver göras. För oss handlar frågan om uppnå en så god sjösäkerhet som möjligt

1 kommentar:

Jim Huzell sa...

Ann-Christine. Du är självfallet i din fulla rätt att avstå "hjälpa" dessa Herrar Moderater. Men, det vore bra om det var baserat på fakta. Det finns inga empiriskt stöd för att det överhuvudtaget var ett problem innan lagen infördes. Olyckorna har minskat under 20 års tid. Av 400 sjöolyckor med alkohol inblandat som lett till domar de senaste 16 åren hade 397 mer än en promille i kroppen. Det var en olaglig nivå redan då. Det är ju samma inom biltrafiken att de som super struntar i befintlig gräns oavsett om det är 0.2 eller 1 promille. Det lagen lyckas med är att kriminalisera Svensson som - uatn att det på minsta sätt är farligt - vill kunna dela på en flaska vin till grillningen. INGEN är "full" vid 0.2 promille. Ingen förskning stödjer det i trafiksammanhang. I USA får kommersiella piloter flyga passagerare med 0.4 i kroppen. Det finns ingen anledning att vi i Sverige skall ha en sådan extremt låg gräns. Inget annat land har det. Inte ens inom biltrafiken har man sedan säkningen från 0.5 promille till 0.2 (år 1990) kunnat påvisa någon positiv effekt för olycksutvecklingen relaterat till den sänkningen. Ingen förespråkar fylla på sjön men en mer realistisk och avpassad promillegräns är på sin plats!