fredag 11 november 2011

Historiebeskrivningen ska vara rätt !

I dessa dagar görs försök att skriva om den politiska historien. På nationell nivå försökte moderaternas partisekreterare hävda att moderaterna bland annat varit för kvinnlig rösträtt, rätt häpnadsväckande då det i själva verket var precis tvärtom kraftfulla motståndare.

Även här lokalt i vår egen kommun görs försök att ta åt sig äran av frågor som vi socialdemokrater kämpat för länge i starkt motstånd från varje borgerligt parti. En sådan fråga handlar om avgiften för trygghetslarm. 

Nu har de borgerliga partierna gett oss rätt, och det tycker vi är bra, men återstår är att ge oss kredit för vår kamp och inte försöka få det till att de alltid varit för vårt förslag. Så därför publicerar jag här den rätta historiebeskrivningen - för rätt skall vara rätt.

Avgiften för trygghetslarm infördes i samband med stora skattesänkningar på 80-talet, vi socialdemokrater protesterade och yrkade avslag redan då. Därefter har avgiftsfritt trygghetslarm funnits med i S-budgetar fram till 1994 och som vallöften i våra kommunala handlingsprogram. När vi fick makten i Österåker avskaffade vi avgiften för trygghetslarm från 1 januari 1995. Tyvärr förlorade vi makten och moderaterna tillsammans med en borgerlig allians återinförde avgiften för trygghetslarm 1999. Allt sedan dess så har vi socialdemokrater kämpat för att avgiften för trygghetslarm skall tas bort, och det har funnit med i S-budgetar och vallöften, senaste i kommunvalet 2010.


2010-11-11, lämnade vi socialdemokrater in en motion där vi föreslog att trygghetslarm skall vara avgiftsfritt. Ett år senare förklaras nu motionen besvarad med hänvisning till att kommunfullmäktige tidigare i höst i år beslutat sig för att införa avgiftsfritt trygghetslarm från och med 1 december 2011. Vi undrar förståss varför det dröjt ett helt år för att komma fram till det kloka beslutet att ta bort avgiften för trygghetslarm och varför vår motionen inte kunnat bifallas, när vi i praktiken faktiskt fått gehör från en borgerliga allians som nu äntligen ändrat sin politik.

Inga kommentarer: