Fortsätt till huvudinnehåll

Säbyviken ett minst sagt hett område


Tillbyggnaden som vi såg på plats i vintras
ses som svartbygge och skall enligt vår (S) uppfattning
hanteras innan detaljplanen läggs
 I går kväll , i Folkets Hus, var jag på ett informations- och diskussionsmöte om Säbyviken. De som bjöd in allmänheten var kommunen och Wasatornet. Säbyviken står nu åter i blickpunkten då området skall detaljplaneläggas. Därmed går nu en mängd undersökningar igång för att se om naturen och djurlivet i området klarar ytterligare exploatering. Att många tvivlar på det framgick ganska klart från den publik som hörsammade inbjudan.Stämningen var inledningenvis ganska upprörd, men till slut kom den dialog och diskussion igång som förhoppningsvis var tanken med mötet. Säbyviken väcker många frågor och smått obegripligt är att en vision för en naturpark i samma område helt plötsligt kommit in i bilden. Något som inte varit uppe för något som helst politisk hantering i något demokratiskt forum. Under kvällens gång visar det sig att "vision Säbyvikens naturpark" kanske inte var något direkt nytt utan i princip är samma sak, campingen, men med en helt annan rubrik. Kanske kändes det mer smakligt att benämna det så, bara den som tänkt denna tanke vet- vem det nu är ?

Wasatornet som jag uppfattade representerade markägare, familjen Douglas berättade om de tankar som fanns för området från markägarens sida. Någon konfunderar blev jag då Wasatorents representant tydlig hävdade att det var kommunen som tagit initiativ till dessa förändringar. Att det var kommunen som kommit till familjen Douglas, och inte tvärtom. Jag hade verkligen tänkt att enbart lyssnat på både framställningarna som på publiken, men eftersom jag sitter i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott som haft ärendet Säbyviken för beslut och diskussion och vet att hela ärendet utgår ifrån att initiativtagaren till att detta område detaljplaneläggs är markägaren, dvs greve Douglas, och inte tvärtom. Det är också därför som markägaren kommer att få stå för de kostnader som förknippas med detta.

Det känns inte helt behagligt, måste jag säga, att inte korrekt grundläggande information, som denna ges vid ett sådant här viktigt tillfälle. Varför markägaren inte vill skylta med att initiativet kommer därifrån är obegripligt, för det är ju inget konstigt att en markägare gör det. Därför bad jag om att få ordet och berättade att hela hanteringen av Säbyviken hanteras utifrån att det är markägaren som tagit initiativet.  Grundläggande fakta som ges till medborgarna skall var rätt. Vi kommer framöver att höra en hel del om Säbyviken och dess framtid är en viktigt fråga men minst sagt många bottnar och kommer att vara ett intressant ärende att följa.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…