onsdag 2 november 2011

Vi vill lite mer - riktiga satsningar som alla kan se!

S-budgeten för Österåker 2012
Vi vill lite mer - riktiga satsningar som alla kan se!

Det går bra ekonomiskt för Österåker. För andra året i rad kommer kommunen att få ett stort överskott. Därför har lån betalats av och extra pensionsinbetalning har gjorts.

Nu är det hög tid att kommuninnevånarna får ta en direkt del av överskottet. Kommunen har råd med det! För trots den stora vinsten de senaste åren så har pengarna till skolan och förskolan och resurserna till äldreomsorgen inte räckt till.

Socialdemokraternas budgetförslag för 2012 är därför fyllt av satsningar som märks och syns!

Vi vill helt enkelt lite mer och vill också att det skall synas att det finns politiker som bryr sig och tror på Österåker och framtiden.
En offensiv budget med 55 miljoner utöver den borgerliga alliansens förslag!
Det kan vi göra säger Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition, med bibehållen skatt genom att göra andra politiska värderingar, anlita färre konsulter och inte samla pengar på hög. Det ger bland annat färre barn i förskolans barngrupper, en ordentligt ökad skolpeng och en kraftigt sänkt avgift till musikskolan.

Vi investerar i bärbara datorer till alla lärare. Ökar ersättningen till äldreomsorgen med krav på lägsta bemanning. Tar bort egenavgiften för dem som vårdar anhöriga i hemmet. Upprustar både lekplatser och Bredviksbadet. Satsar på bättre skolmiljö och säkrare trafik vid förskolor och skolor. Sist men inte minst så vill vi se till att friidrottsarenan Röllingby blir av.


Inga kommentarer: