Fortsätt till huvudinnehåll

Låt oss bevaka så att nya upphandlingen av Roslagsbanan och bussområde Norrort inte ger sämre kvalitet i kollektivtrafiken för oss i Österåker.

Idag har jag och ordföranden för Socialdemokraterna i Österåker inlämnat ett brev till Michaela Fletcher Sjöman (M) kommunstyrelsens ordförande.

Så här lyder brevet:

Låt oss bevaka så att nya upphandlingen av Roslagsbanan och bussområde Norrort inte ger sämre kvalitet i kollektivtrafiken för oss i Österåker.


Vi socialdemokrater i Österåker vill lyfta lite farhågor när det gäller SL:s senaste upphandling av trafik som gett Roslagsbanan och bussområde Norrort ny entreprenör som tillträder januari 2013 och ett nytt ersättningssystem som bygger på antalet resenärer

Vad vi förstår har SL:s val av entreprenör beslutats på grundval av lägsta pris jämfört med andra. Upphandlingen innebär dessutom att ett nytt ersättningssystem införs som bygger på antal resenärer istället för antal timmar och utbudskilometer.

Det innebär att det blir viktigt att mäta antalet resenärer och för att det skall ske skall ”åkremsan” övergå till att finnas på plastkort istället. Tidigare inrapportering av biljettkontroll har, enligt de uppgifter vi fått, en del övrigt att önska, så vi hoppas att det nu blir bättre eftersom antalet inrapporterade resenärer blir viktigt av flera skäl.

Entreprenören kommer nu också att få större möjligheter att planera utbudet. Det innebär att SL bara definierar ett minsta utbud vad gäller turtäthet. Här menar vi socialdemokrater i Österåker att det finns en stor anledning till oro. Det finns alltså en risk att turer med lågt resandeunderlag inte kommer att köras. Visserligen ärver den nya entreprenören nuvarande tidtabell i ett år och kan först efter att de känner verksamheten börja göra förändringar.

Roslagsbanan liksom busstrafiken är viktig för våra kollektivtrafikresenärer som bor i vår kommun. Det är viktigt att den fungerar både i rusningstrafik, men också att det går tåg på andra tider på dygnet än just rusningstid. De medborgare som behöver komma in till Stockholm och hem på sena tider måste också även i framtiden kunna åka Roslagsbanan.

Därför är det väsentligt att vi bevakar att också avgångar som ligger utanför rusningstid inte dras in bara för att vagnarna kanske inte alltid är fullsatta med resenärer som det är i rusningstrafik. Österåker, som är kommunen som ligger geografiskt längst ut på Roslagsbanans linje, och som har en glesbygd där busslinjerna är viktiga, har än större skäl än andra kommuner att särskilt noga hålla ett öga på vad den nya entreprenören och SLs nya ersättningssystem får för konsekvenser.

Med förhoppning om att vi samarbetar i frågan för Österåkersbornas bästa

Ann-Christine Furustrand (S), kommunalråd i opposition i Österåker

Rosita Olsson Palmberg (S) ordförande för Socialdemokraterna i Österåker
Kommentarer

Leffe sa…
Det är också så att Arriva har rätt att efter två år välja att inte längre köra tåg på alla avgångar. Det kan mycket väl bli så att det blir ersättningsbuss alla dagar efter , låt oss säga 21:00. SL kan INTE förhindra att den investering som görs i Roslagsbanan blir oanvänd och meningslös. Leffe

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…