Fortsätt till huvudinnehåll

Revisionen ger alliansen hård kritik

I dag har vi haft årets sista sammanträde, det var kommunstyrelsens arbetsutkott. Ett intressant möte med bland annat en mycket kritisk rapport från revisorerna, den avser granskning av internkontroll inom s k förtroendekänsliga områden. Den sammanfattande bedömningen är att kommunens internkontroll inte är tillräcklig avseende arbetet med att förebygga oegentligheter och förtroendeskadligt beteende. Inom ramen för revisorernas granskning har man också uppmärksammant otydligheter kring beslutsfattandet i samband med avtackning av tidigare kommunstyrelseordförande. Revisorerna ser det som angeläget att hanteringsordningen vid större uppvaktningar eller representationer i kommunen regleras.
Något som vi socialdemokrater tidigare förslaget i vår motion - inför regler för avtackningar (den biföll inte alliansen)

Så sger nu revisorerna i en färsk rapport. Det är naturligtvi tråkigt och oacceptabelt att det är så här. Vilket är något som jag och det parti jag företräder socialdemokraterna har uppmärksammat ett flertal gånger under året som nu snart har gått. Revisionsrapporten ger oss så här i slutet av året rätt. Det vi såg, det har alltså också revisorernas granskning också visat. Mitt i allt detta känns det som en upprättelse, då fler än en borgerliga företrädare grymtat när vi tagit upp det vi sett och föreslagit åtgärder. Vi har inte direkt blivit tackade för vårt engagemang om jag säger så. Kanske kan detta leda till att alliansen något mer ödmjukt kan ta till sig att när vi socialdemokrater reagerar så är det inte för att jävlas, utan för att vi faktiskt sett något som inte är helt rätt.

Vi har uppmärksammat ett antal problem men inte nog med det vi har också  föreslaget åtgärder för att komma tillrätta med det felaktiga i till exempel motioner. Senast avhandlades några sådana i kommunfullmäktige i måndags, där vi föreslog att riktlinjer för kontokort skulle anstas, vi föreslog att en kommunjurist anställs. Vi har visat på svagheterna i systemen i den offentliga debatten och kunnat visa vad avtackningen av tidigare kommunstyrelsens ordförande kostat, vi har påvisat fakturan och det anmärkningsvärda i att tidigare kommunstryelsens ordförande beställt en oljemålning av sig själv för skattemedel. I dessa frågor har vi inte fått något som helst gehör av alliansen. Svaret vi fått höra är att allt det där finns och allt fungerar. Och i början så tror jag inte att tavlan alls fanns, men det gjorde den ju. Den färska revisionsrapporten visar nu tydligt att det inte fungerat och att det skanar rutiner och att de som finns inte följs.

I den fördjupade granskningen revisorernas rapport angående kostnaderna för avtackningen framgår nu tydligt att det är nuvarande kommunstryelsens ordförande som har fattat besluten om avtackningen och som är kommunens referens på fakturorna. I media under året har det rått lite oklarheten i den frågan, nu behöver ingen längre tvivla.

En revisionsrapport kan man se på flera olika sätt. Man kan välja en mindre klok väg bli förbannan över rapporten och försöka förneka innehållet, eller så väljer man den kloka vägen och ser det som en möjlighet att verkligen rätta till det som är fel. Jag hoppas att alliansen väljer den kloka vägen.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…