onsdag 21 december 2011

Revisionen ger alliansen hård kritik

I dag har vi haft årets sista sammanträde, det var kommunstyrelsens arbetsutkott. Ett intressant möte med bland annat en mycket kritisk rapport från revisorerna, den avser granskning av internkontroll inom s k förtroendekänsliga områden. Den sammanfattande bedömningen är att kommunens internkontroll inte är tillräcklig avseende arbetet med att förebygga oegentligheter och förtroendeskadligt beteende. Inom ramen för revisorernas granskning har man också uppmärksammant otydligheter kring beslutsfattandet i samband med avtackning av tidigare kommunstyrelseordförande. Revisorerna ser det som angeläget att hanteringsordningen vid större uppvaktningar eller representationer i kommunen regleras.
Något som vi socialdemokrater tidigare förslaget i vår motion - inför regler för avtackningar (den biföll inte alliansen)

Så sger nu revisorerna i en färsk rapport. Det är naturligtvi tråkigt och oacceptabelt att det är så här. Vilket är något som jag och det parti jag företräder socialdemokraterna har uppmärksammat ett flertal gånger under året som nu snart har gått. Revisionsrapporten ger oss så här i slutet av året rätt. Det vi såg, det har alltså också revisorernas granskning också visat. Mitt i allt detta känns det som en upprättelse, då fler än en borgerliga företrädare grymtat när vi tagit upp det vi sett och föreslagit åtgärder. Vi har inte direkt blivit tackade för vårt engagemang om jag säger så. Kanske kan detta leda till att alliansen något mer ödmjukt kan ta till sig att när vi socialdemokrater reagerar så är det inte för att jävlas, utan för att vi faktiskt sett något som inte är helt rätt.

Vi har uppmärksammat ett antal problem men inte nog med det vi har också  föreslaget åtgärder för att komma tillrätta med det felaktiga i till exempel motioner. Senast avhandlades några sådana i kommunfullmäktige i måndags, där vi föreslog att riktlinjer för kontokort skulle anstas, vi föreslog att en kommunjurist anställs. Vi har visat på svagheterna i systemen i den offentliga debatten och kunnat visa vad avtackningen av tidigare kommunstyrelsens ordförande kostat, vi har påvisat fakturan och det anmärkningsvärda i att tidigare kommunstryelsens ordförande beställt en oljemålning av sig själv för skattemedel. I dessa frågor har vi inte fått något som helst gehör av alliansen. Svaret vi fått höra är att allt det där finns och allt fungerar. Och i början så tror jag inte att tavlan alls fanns, men det gjorde den ju. Den färska revisionsrapporten visar nu tydligt att det inte fungerat och att det skanar rutiner och att de som finns inte följs.

I den fördjupade granskningen revisorernas rapport angående kostnaderna för avtackningen framgår nu tydligt att det är nuvarande kommunstryelsens ordförande som har fattat besluten om avtackningen och som är kommunens referens på fakturorna. I media under året har det rått lite oklarheten i den frågan, nu behöver ingen längre tvivla.

En revisionsrapport kan man se på flera olika sätt. Man kan välja en mindre klok väg bli förbannan över rapporten och försöka förneka innehållet, eller så väljer man den kloka vägen och ser det som en möjlighet att verkligen rätta till det som är fel. Jag hoppas att alliansen väljer den kloka vägen.

Inga kommentarer:

Alla nyanlända borde gå på etableringskurs på hemmaplan

I dag har Kristina Embäck (S) och jag varit på besök på etableringskurs för nyanlända här i Österåker. En mycket bra ver...