Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från september, 2012

Första mötet med Arriva

I fredags var jag på ett möte med kommunalråd/opråd i kommunerna i Stockholm nordost här i Österåker.

Vi S opråd som deltog var undertecknad samt Katherine Angelo Lindkvist från Waxholm.
Av det som togs upp på dagordningen som var särskilt intressant var att Arriva det företag som nu snart tar över och kör Roslagsbanan och bussar som entreprenör för SL. Jag framförde det positiva att det kom hit och träffade oss, och hur angelägna vi är att Österåkersborna liksom medborgarna i nordost har tillgång till en mycket god kollektivtrafik, och hur angeläget det är att vi har en nära kontakt, då Roslagsbanan och busstrafiken är så viktiga för att vardagen skall fungera för våra kommunmedborgare. Jag ställde frågor om hur deras avsikter var med tågtrafiken mellan tex Åkersberga och Österskär och fick till svar av en medföljande tjänsteman från SL att den sträckan finns med i basutbudet och ska inte påverkas. Framförde också att det är viktigt för oss att utbudet av tåg under dygnens alla tim…

Har fått ett viktigt uppdrag

Jag har blivit mormor till en liten flicka som heter Ida. En underbar liten gullunge. Jag är så stolt och så lycklig så det går knappt att beskriva. Att få följa denna lilla tös genom livet som jag hoppas få göra länge, länge är en uppgift, ett uppdrag som så stort och viktigt.


Hälsningar mormor Ann-Christine

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…

Det blev en överlåtelse och inte en upphandling av Kanalstaden

Nu har beslut fattats i kommunstyrelsens arbetsutskott och i kommunstyrelsen om vem som skall bygga Östra Kanalstaden, dvs förslag till markanvisning- och exploateringsavtal för Östra kanalstaden. Frågan är nu på väg till kommunfullmäktige som sista beslutinstans.

Jag gissar att det kommer att bli debatt då frågan om hur man bästa hanterar den situation som majoritetens tidigare företrädare satt kommunen skall hanteras. Hur de inledande kontakterna med JM har skett har jag frågat och det ges inga svar. Var det kommunens företrädare som gick till JM? Eller var det JM som kom till kommunen ? Vem med politiskt ansvar startade processen? Inget svar ges!

Den allians som styr Österåkerskommun (M,FP,C,Kd, Öp) känner jag på ett tidigt stadium bestämt sig för att byggföretaget JM skall vara den som bygger den första etappen av kanalstaden. Själv hade jag hoppats på att en förutsättningslös granskning och ställningstagande hade varit möjligt. Men så blev inte fallet, har man en majoritet som …