Fortsätt till huvudinnehåll

FramtidsplaneringsdagUtmaningar och möjligheter i ett växande Österåker

Lördagen den 17 november så ordnade vi socialdemokrater en framtidsplaneringsdag för våra förtroendevalda. Bakgrunden är att Österåkers kommun växer, idag är vi 40 000 invånare, om tjugo år kan vi vara 60 000 invånare. Det ställer krav på oss politiker, att både se möjligheterna och utmaningarna.

På förmiddagen lyssnade vi till en rad olika tjänstemän som sakligt beskrev utvecklingen. Mohammed Khoban kommunen ekonom visade på hur befolkningsutvecklingen ser ut. Det är fortfarande så att det är många småbarnsfamiljer som flyttar till Österåker, men andelen äldre ökar allt mer

Vad det finns för olika planer för byggande det berättade Wiveka Larsson, kommunens plan - och exploateringschef, Michael Medelberg vd för Roslagsvatten berättade om vad det kostar att bygga ut VA till all de nya områdena. 

 
Hans Boström VD för Folkets Hus i Åkersberga med förflutet som småföretagare pratade om hur det är att vara småföretagare i Österåkers kommun.
Eva Hessler, ordförande i Österåkers för Kommunal och Ingela Westerlund Lärarnas riksförbund berättade om vilka utmaningar och möjligheter de såg ur fackligt perspektiv,


Eftermiddagen ägnades bland annat åt att samtala om vad  allt det vi hört innebär för oss som socialdemokrater, hur vill vi att Österåker utvecklas, det arbetet är spännande och kommer att fortsätta framöver.
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…