torsdag 24 januari 2013

Risken för trassel i kollektivtrafiken var förutsägbart

I tidningen Mitt i Södra Roslagen läser jag om " totalfiasko" för den nya entreprenören, med strandsatta resenärer som fått se bussen köra förbi. Säga vad man vill men jag vet inte många vars tålamod ständigt prövas så ofta som just kollektivtrafikresenärer från Österåker. Och nu är det dags igen.

Att det fanns risk för att det kunde bli trassel i kollektivtrafiken var något som vi socialdemokrater pekade på redan då den moderatstyrda alliansen i Stockholms läns landsting valde att både upphandla Roslagsbanan och busstrafiken med en och samma entreprenör och samtidigt införa ett nytt ersättningssystem som bygger på antalet resenärer som går på tåg och bussar. Rätten gavs också att efter en tid också förändra utbudet och tidtabeller. I ett sådant scenario är det enkelt att se att färre resenärer på en linje riskerar att i framtiden leda till indragna linjer. Kan bli särskilt kännbart för oss som bor längst ut från stan och som är beroende av att kunna ta oss in till stan även utanför rustningstrafik. Nåja , allt detta är risker som kan bli verklighet framöver. Det som hänt nu, enligt lokalmedia är krånglande it-system, för lite kommunikationsutrustning och att tidtabellerna varit felaktiga. Låter i mina öron som att entreprenören inte riktigt var förberedda för övertagandet. Så då återstår frågan - vad tänker företaget och landstingsledningen som är ytterst ansvarig gör för att se till att Österåkersborna möts av en buss som stannar och välkomnar sina resenärer och inte åker förbi. Att Österåkersborna får den välfungerande kollektivtrafik de har rätt till !

Fakta:
Den 6 december 2011 skrev vi socialdemokrater ett brev till moderata kommunledningen i Österåker om riskerna för trubbel i kollektivtrafiken - inget svar.
Den 8 mars 2012, tog vi upp frågan offentligt i kommunfullmäktige. 

Bättre sent än aldrig - idag reagerar kommunstyrelsen ordförande i Österåker.

Österåkersbornas rätt till bra kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i fokus.


I fredags var vi några socialdemokrater som tillsammans åkte in till Landstingshuset i Stockholm och gick på ett seminarium om kollektivtrafiken i Nordost. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting arrangerar ett antal seminarier där kollektivtrafiken och utbyggd tunnelbana var i fokus.  Denna gång handlade det om läget i nordost, så klart att vi från Österåker tycker att vi har något att bidra med, vi om några har mångårig erfarenhet av att pendla till och från stan med såväl Roslagsbanan som buss.

Åkersberga station i rusntingstrafik
Det kommer naturligtvis att krävas betydande investeringar i utbyggd kollektivtrafik om bilköerna ska kunna minskas och andelen kollektivtrafikresenärer öka.

I början av 80-talet stoppades den planerade utbyggnaden av tunnelbanan till Täby. Då var det Täbymoderaterna som satte ned klackarna i backen och sa nej. Ett av deras främsta argument då vara rädslan för att tunnelbanan skulle för med sig ökad kriminalitet och att tunnelbanan skulle föra med sig oönskade människor utifrån. Det var mycket hemskheter som staplades upp. Men tiden läker alla sår, eller i vart fall så kan synes på saker och ting förändras, och det har det. Numera så stoppar inte Täbymoderaterna några tankar om tunnelbana utan nu önskar man sig en sådan.

Vår röda tråd - utbyggd Roslagsbanan hela vägen ut till oss och tunnelbanan till Arninge!
 Vi partier, har inte noterat någon som hart en avvikande mening i Österåker är positiva till en tunnelbaneutbyggnad till Arninge i Täby. Då skulle man kunna ha en infartsparkering där och busstrafik till och från Österåker. Det skulle förkorta restiden avsevärt. Att bygga en tunnelbana tar lång tid, sannolikt handlar det om närmare tio år framåt i tiden innan den första resenärerna från Arninge kan ta tunnelbanan in till stan.


Österåkers kommun en är en tillväxtkommun. Antalet invånare ökar varje år. I dag bor 40 000 invånare här och om tjugo år är prognosen att vi blir 60 000 invånare. Det visar tydligt att också Roslagsbanan i framtiden kommer att behövas.  Under seminariet kunde vi bland annat lyssna till planeringschefen för SL om deras program för Roslagsbanan. Det framgår att under våren, omkring mars månad så kommer Landstinget att fatta beslut om fortsatta investeringar för upprustning av Roslagsbanan. Nätverket för tunnelbana representerad av Birgitta Swedenborg, Fil dr, nationalekonomi och om jag inte minns fel en av initiativtagarna till partiet Junilistan. När man lyssnar till argumenten i salen och så har det varit i alla år i dessa frågor, så kan man bara konstatera att här kryllar det av särintressen som givetvis argumenterar utifrån sina egna premisser. De boenden i Danderyd med sina fastigheter ser Roslagsbanan som ett störande element i "kulturbyggden" trots att tåget funnit där i hundra år, det vill säga före det att de flesta flyttade dit i sina fastigheter. Någon utökad trafik, välkomnas inte här och krav på bullerdämpande åtgärder ständigt återkommande. Här vill man helst se Roslagsbanan som en lokal lite gullig tåglinje för dem själva. Ibland önskar jag det vore möjligt för oss som bor i kommunerna norröver om vi kunde hoppa över Danderyd, på vägen in mot Stockholm så vi slapp besvära Danderydsborna.

Alltså, det handlar om sättet att se på Roslagsbanan. Tvärtemot Danderyd är Österåker en modern tillväxtkommun med ambitioner. Roslagsbanan måste därför vara ett modernt effektivt ,snyggt och tryggt transportmedel för våra pendlande medborgare. För att åstadkomma det krävs det att Roslagsbanan med dubbelspår byggs färdigt även till oss i Österåker. Roslagaban får inte vara ett modernt transportmedel endast till Täby, för att sedan övergå till museispårväg ut till oss här i kommunen !

Och ja - vi Österåkersbor hävdar också våra särskilda intressen i en välfungeranade kollektivtrafik, det erkänner jag mer än villigt ! 
onsdag 16 januari 2013

Nytt år nya utmaningar

Nu skriver vi 2013, ett nytt har precis börjat. I morse när jag gick till kommunalhuset så sjöng fåglarna i de snöklädda träden som om det vore vår fast det var ett par minusgrader kallt. Vardagen har kommit igång ordentligt nu.

Dagarna i december sprang iväg. Blev inbjuden att tacka årets Lucia för en fin insats , och för att Lions, Popskolan och tidningen Kanalen tillsammans med kommunen arrangerade två fina luciakonserter i Berga teater. Skriver det här eftersom det inte omnämnts offentligt någon annan stans är just på denna blogg.
 

Årets sista kommunfullmäktige hölls den 17 december. Då fattades bland annat beslut om att höja avgifterna för bad i Söra simhall, något som nu innebär att Österåker ligger i jämförelse med andra kommuner i det högre spannet. 

Exempel:
Österåker ligger högst i avgift för engångs bad för barn och pensionärer 45 kr i Söra
Mörby 40 kr (Medley)  Täby baden 40 kr (Medly), Norrtälje  (kommunalt) 25 kr
Sollentuna ( personalkoperativ) 30. Eriksdalsbadet (kommun) 40 kr, GIH_badet (Kommunalt) 20 kr, Vallentuna (Privat) 40 kr.

Engångs vuxa Söra 65 kr. Norrtälje och Sollenutna lägre 60 kr. Övriga högre.

Familjebad , Söra 150 kr ( före 15.00) Norrtälje lägre 130 kr, Sollentuna samma som Söra , övriga högre.
 Årskort familj Söra 5200kr där ligger vi högst Mörby 3400 kr, Täby 2950 kr, Norrtälje 1500 kr, Vallentuna 3100 kr 

 Vi socialdemokrater la istället ett förslag om att de gamla taxorna från när kommunen drev badet skulle gälla med indexuppräkning. Beslutet i Kommunfullmäktige blev att alliansens höga avgifter gick igenom.

Därefter var det dags för några dagars jul-och nyårsledigt och det har varit skönt.  Har till största delen varit hemma i Österåker med familjen, barn och barnbarn. Passade även på att få några dagar tillsammans med maken i Tenndals fjällen. Svenska fjällnaturen är verkligen fantastisk.

Det var lite mörkt, solen gick upp straxt före kl 10 , på bilden till höger är vi på väg att äta frukost vid nio tiden. Solen gick sedan ned 14.45, så ibland var det lite svårt att se i skidbacken.

Backarna vara annars hyggligt preparerade, även om det här och där var lite skralt med snö högst upp på toppen, men detta avhjälptes snabbt då det snöade stundtals ganska rejält.

Till en början blåste det så pass mycket att stormvarning utfärdades. Då var det skön att några kvällar sitta framför den varma brasan och dricka en kopp kaffe efter maten.

Annars så fick jag tag på mina drömskidor som jag prövade förra året och blev superförtjust i. Hyrde dessa en dag och så köpte dom ett par Völkel Kenja, crossover skidor.
Skall vårda dom ömt i många år framöver.

Annars har som sagt vardagen infunnit sig. I slutet av förra året så fick jag tillsammans med politiska sekreterare ( halvtid) flytta från den plats vi satt på på plan två i Alceahuset till andra delen av huset granne med Folktandvården på plan tre.Nu så har en skylt nere i entrén satts upp - när jag så det så kändes det ändå ganska bra , vi finns !

Måndagen den 7 januari hölls årets första kommunstyrelsesammanträde. Där fanns några ärenden som stack ut kan man säga. Dels var det ett ärende om Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november. I det ärendet fanns en uppgift om att Produktionsstyrelsen fått 2 Mkr med hänvisning till KS beslut i slutet av förra året för finansiering av nya läraravtalet. Jag tyckte siffran var väl låg och kontrollerade den igen med tjänstemän och fick återigen en högre siffra 2,6 Mkr. Tog upp detta på sammanträdet och fick klart för mig att någon kompensation för samtliga lärare som omfattas av läraravtalen har inte gjorts, utan vissa lärare har plockats ut. Då föreslog vi socialdemokrater att kommunstyrelsen skulle följa kommunfullmäktiges beslut. Vi förlorade den omröstningen, men vi fick stöd från oppositionspartierna och en folkpartist - heder åt honom! Vi tycker inte att kommunstyrelsen följer  kommunfullmäktiges beslut - och varför gör Ekonomikontoret en annan bedömning än Produktionsstyrelsen som vet sina egna kostnader ? Det blir nog ett brev om det till kommunens revisorer.

Vi yrkade på återremiss för att höra vad samhällsbyggnadsförvaltningen har att säga över en revisionsrapport angående granskning av avtalsuppföljning inom Samhällsbyggnadsnämnden som gjorde ett antal nedslag. Det fick vi inte heller igenom - vilket vi tycker är märkligt att vi inte skall få veta vad den berörda förvaltningen tycker. Sedan så var det en del behandling av våra S-motioner men det skall skriva om mera vid senare tillfälle.

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...