Fortsätt till huvudinnehåll

Risken för trassel i kollektivtrafiken var förutsägbart

I tidningen Mitt i Södra Roslagen läser jag om " totalfiasko" för den nya entreprenören, med strandsatta resenärer som fått se bussen köra förbi. Säga vad man vill men jag vet inte många vars tålamod ständigt prövas så ofta som just kollektivtrafikresenärer från Österåker. Och nu är det dags igen.

Att det fanns risk för att det kunde bli trassel i kollektivtrafiken var något som vi socialdemokrater pekade på redan då den moderatstyrda alliansen i Stockholms läns landsting valde att både upphandla Roslagsbanan och busstrafiken med en och samma entreprenör och samtidigt införa ett nytt ersättningssystem som bygger på antalet resenärer som går på tåg och bussar. Rätten gavs också att efter en tid också förändra utbudet och tidtabeller. I ett sådant scenario är det enkelt att se att färre resenärer på en linje riskerar att i framtiden leda till indragna linjer. Kan bli särskilt kännbart för oss som bor längst ut från stan och som är beroende av att kunna ta oss in till stan även utanför rustningstrafik. Nåja , allt detta är risker som kan bli verklighet framöver. Det som hänt nu, enligt lokalmedia är krånglande it-system, för lite kommunikationsutrustning och att tidtabellerna varit felaktiga. Låter i mina öron som att entreprenören inte riktigt var förberedda för övertagandet. Så då återstår frågan - vad tänker företaget och landstingsledningen som är ytterst ansvarig gör för att se till att Österåkersborna möts av en buss som stannar och välkomnar sina resenärer och inte åker förbi. Att Österåkersborna får den välfungerande kollektivtrafik de har rätt till !

Fakta:
Den 6 december 2011 skrev vi socialdemokrater ett brev till moderata kommunledningen i Österåker om riskerna för trubbel i kollektivtrafiken - inget svar.
Den 8 mars 2012, tog vi upp frågan offentligt i kommunfullmäktige. 

Bättre sent än aldrig - idag reagerar kommunstyrelsen ordförande i Österåker.

Kommentarer

Anonym sa…
Ni har kanske rätt eller fel... Men det är lite tjatigt att ni tycker allt som andra sidan gör är fel men om ni får ta över 2014 så kommer det bli ombytta roller och ni försvarar er. Jag tror inte detta lockar så många väljare.
Hej anonym. Brukar egentligen inte publicera anonyma kommentarer, eftersom jag tycker mans kall våga stå för sina åsikter, men jag gör ett undantag. Låt oss först reda ut vad demokratin bygger på. Efter ett val så formerar sig de partier som fått mest röster och bildar en majoritet, övriga partier som inte ingår blir då i opposition. Majoritet och opposition har olika roller att fylla, oavsett vilka partier som befinner sig i respektive funktion. Majoriteten med sina flertalet röster styr kommunen genom sina beslut. Oppositionen har två roller, dels att utgöra ett politiskt alternativ, lägga förslag och ta initiativ, den andra roller är att vara opponent, märk ordet opposition, nämligen att granska och syna den politiska majoriteten. Både dessa roller är mycket viktiga för att en demokrati skall fungera. För att citera en känd journalist, Lena Mellin på Aftonbladet " det finns ingen regering som inte är så bra att den inte förtjänar en vältrimmad opposition".
Så, om nu moderaterna skulle hamna i opposition då hoppas jag att de synar oss socialdemokrater för det är då deras skyldighet att göra det. Så till din nästa fundering om att tycka olika och lika. I en demokrati finns olika partier, och dessa finns för att fånga upp människors olika åsikter. Vi människor tycker inte olika, och det är också därför som partierna har olika syn på saker och ting. Det är viktigt att partiers olikheter är tydliga inte minst inför just väljarna för hur skall de annars veta vad de olika partierna står för. Om alla människor tyckte lika, vilket är en orealistisk tanke, så behövs inta alla partier utan bara ett och då har vi inte längre ett samhälle som styrs på demokratins grundvalar utan en enpartistat, dvs diktatur. Som demokrat hyllar jag därför människors rätt att tycka som de vill och få yttra detta i tal och skrift. Som följd av det förespråkar jag ett flerpartisystem och politiker som är tydliga med vad de står för.

Händer det att vi tycker lika vi partier ? Ja det händer, och det kan man se i kommunens nämndsprotokoll, detta speglas sällan i den offentliga debatten och det beror till stor del på att det är mer spännande för tidningar och deras läsare med kontraster, det vill säga spegla två¨personer som framför olika synpunkter.

Och ja vi tycker ibland också olika och då är vi tydliga med våra argument för den ståndpunkt vi intaget. Precis som det skall vara i ett demokratiskt samhälle!

Vänligen
Ann-Christine Furustrand
Glömde skriva en sak. Jag har erfarenhet här i Österåker av att vara i majoritet,då S och Fp styrde ihop så jag vet även hur det är att vara i majoritet. Kan säga att moderaterna på den tiden då de var i opposition var rätt gnälliga över precis det mesta. Vi S i opposition är betydligt mer konstruktiva och framförallt vi talar främst för vår ståndpunkt, och därefter uttrycker kritik

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…