torsdag 24 januari 2013

Österåkersbornas rätt till bra kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i fokus.


I fredags var vi några socialdemokrater som tillsammans åkte in till Landstingshuset i Stockholm och gick på ett seminarium om kollektivtrafiken i Nordost. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting arrangerar ett antal seminarier där kollektivtrafiken och utbyggd tunnelbana var i fokus.  Denna gång handlade det om läget i nordost, så klart att vi från Österåker tycker att vi har något att bidra med, vi om några har mångårig erfarenhet av att pendla till och från stan med såväl Roslagsbanan som buss.

Åkersberga station i rusntingstrafik
Det kommer naturligtvis att krävas betydande investeringar i utbyggd kollektivtrafik om bilköerna ska kunna minskas och andelen kollektivtrafikresenärer öka.

I början av 80-talet stoppades den planerade utbyggnaden av tunnelbanan till Täby. Då var det Täbymoderaterna som satte ned klackarna i backen och sa nej. Ett av deras främsta argument då vara rädslan för att tunnelbanan skulle för med sig ökad kriminalitet och att tunnelbanan skulle föra med sig oönskade människor utifrån. Det var mycket hemskheter som staplades upp. Men tiden läker alla sår, eller i vart fall så kan synes på saker och ting förändras, och det har det. Numera så stoppar inte Täbymoderaterna några tankar om tunnelbana utan nu önskar man sig en sådan.

Vår röda tråd - utbyggd Roslagsbanan hela vägen ut till oss och tunnelbanan till Arninge!
 Vi partier, har inte noterat någon som hart en avvikande mening i Österåker är positiva till en tunnelbaneutbyggnad till Arninge i Täby. Då skulle man kunna ha en infartsparkering där och busstrafik till och från Österåker. Det skulle förkorta restiden avsevärt. Att bygga en tunnelbana tar lång tid, sannolikt handlar det om närmare tio år framåt i tiden innan den första resenärerna från Arninge kan ta tunnelbanan in till stan.


Österåkers kommun en är en tillväxtkommun. Antalet invånare ökar varje år. I dag bor 40 000 invånare här och om tjugo år är prognosen att vi blir 60 000 invånare. Det visar tydligt att också Roslagsbanan i framtiden kommer att behövas.  Under seminariet kunde vi bland annat lyssna till planeringschefen för SL om deras program för Roslagsbanan. Det framgår att under våren, omkring mars månad så kommer Landstinget att fatta beslut om fortsatta investeringar för upprustning av Roslagsbanan. Nätverket för tunnelbana representerad av Birgitta Swedenborg, Fil dr, nationalekonomi och om jag inte minns fel en av initiativtagarna till partiet Junilistan. När man lyssnar till argumenten i salen och så har det varit i alla år i dessa frågor, så kan man bara konstatera att här kryllar det av särintressen som givetvis argumenterar utifrån sina egna premisser. De boenden i Danderyd med sina fastigheter ser Roslagsbanan som ett störande element i "kulturbyggden" trots att tåget funnit där i hundra år, det vill säga före det att de flesta flyttade dit i sina fastigheter. Någon utökad trafik, välkomnas inte här och krav på bullerdämpande åtgärder ständigt återkommande. Här vill man helst se Roslagsbanan som en lokal lite gullig tåglinje för dem själva. Ibland önskar jag det vore möjligt för oss som bor i kommunerna norröver om vi kunde hoppa över Danderyd, på vägen in mot Stockholm så vi slapp besvära Danderydsborna.

Alltså, det handlar om sättet att se på Roslagsbanan. Tvärtemot Danderyd är Österåker en modern tillväxtkommun med ambitioner. Roslagsbanan måste därför vara ett modernt effektivt ,snyggt och tryggt transportmedel för våra pendlande medborgare. För att åstadkomma det krävs det att Roslagsbanan med dubbelspår byggs färdigt även till oss i Österåker. Roslagaban får inte vara ett modernt transportmedel endast till Täby, för att sedan övergå till museispårväg ut till oss här i kommunen !

Och ja - vi Österåkersbor hävdar också våra särskilda intressen i en välfungeranade kollektivtrafik, det erkänner jag mer än villigt ! 
Inga kommentarer: