onsdag 6 februari 2013

Mötet med Arriva och SL idag i kommunalhuset var ett bra möte.

Arriva redogjorde tre huvudsakliga problemområden, som gamla IT-system
Ej bytta backventiler på etanolbussarna och ej anpassade laddramper för nya bussar. Ändrade körspecifikationer. SL berättade att de hade gjort en riskanalys men kunde konstatera att den varit undermålig.

Nu har man tagit fram en åtgärdsplan och räknar med att nå 100% tillförlitlighet och trafik enligt tidtabell senast under vecka 10 med stegvisa förbättringar från nu och fram till dess.

Inrapporteringarna till SL:s informationssystem har inte fungerat och detta kommer som ett absolut krav från SL att skärpas upp för att resenärerna ska få 100% tillförlitlig information.

Det är klart att det känns otillfredsställande att nå 100% först vecka 10, helst ska allt fungera fullt ut omgående, men vi hoppas nu alla att de stegvisa åtgärder man gör fram tills dess ändå snabbt börjar ge resultat. Tiden fram till vecka 10 kommer man att ha stand by-bussar på prioriterade linjer att snabbt sätta in om det skulle tillstöta eventuella problem.

Jag tillsammans med Michaela Fletcher Sjöman har tillsammans framfört de synpunkter som nått oss från medborgarna. Vi framförde också det rimliga i att kollektivtrafikresenärerna här i Österåker på något vis kompenseras. Arriva och SL avfärdade inte det, utan ville ta med sig frågan och föra egna samtal mellan SL och Arriva.

Jag framförde också en del säkerhetsaspekter som att det satts in korta bussar där människor fått stå hela vägen in mot stan , utan säkerhetsbälten, etc. Det är inte acceptabelt att slarva med passagerares säkerhet på det viset.

Jag tror att SL och Arriva nu förstått allvaret och vad detta kaos betytt för oss i Österåker. Nu har majoritetsföreträdare och företrädare för oppositionen gemensamt markerat att nu måste det hända något och det snabbt.

Hälsningar
Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition i Österåker

Inga kommentarer: