Fortsätt till huvudinnehåll
Mötet med Arriva och SL idag i kommunalhuset var ett bra möte.

Arriva redogjorde tre huvudsakliga problemområden, som gamla IT-system
Ej bytta backventiler på etanolbussarna och ej anpassade laddramper för nya bussar. Ändrade körspecifikationer. SL berättade att de hade gjort en riskanalys men kunde konstatera att den varit undermålig.

Nu har man tagit fram en åtgärdsplan och räknar med att nå 100% tillförlitlighet och trafik enligt tidtabell senast under vecka 10 med stegvisa förbättringar från nu och fram till dess.

Inrapporteringarna till SL:s informationssystem har inte fungerat och detta kommer som ett absolut krav från SL att skärpas upp för att resenärerna ska få 100% tillförlitlig information.

Det är klart att det känns otillfredsställande att nå 100% först vecka 10, helst ska allt fungera fullt ut omgående, men vi hoppas nu alla att de stegvisa åtgärder man gör fram tills dess ändå snabbt börjar ge resultat. Tiden fram till vecka 10 kommer man att ha stand by-bussar på prioriterade linjer att snabbt sätta in om det skulle tillstöta eventuella problem.

Jag tillsammans med Michaela Fletcher Sjöman har tillsammans framfört de synpunkter som nått oss från medborgarna. Vi framförde också det rimliga i att kollektivtrafikresenärerna här i Österåker på något vis kompenseras. Arriva och SL avfärdade inte det, utan ville ta med sig frågan och föra egna samtal mellan SL och Arriva.

Jag framförde också en del säkerhetsaspekter som att det satts in korta bussar där människor fått stå hela vägen in mot stan , utan säkerhetsbälten, etc. Det är inte acceptabelt att slarva med passagerares säkerhet på det viset.

Jag tror att SL och Arriva nu förstått allvaret och vad detta kaos betytt för oss i Österåker. Nu har majoritetsföreträdare och företrädare för oppositionen gemensamt markerat att nu måste det hända något och det snabbt.

Hälsningar
Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition i Österåker

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…