Fortsätt till huvudinnehåll

Fler bilar på vägen in till stan och Täby presenterar program för sin stadskärna


 I går så hade vi öppet hus i lokalerna mellan 15.00 och 19.00 på plan 3 i Alcea huset . Det var var väldigt trevligt att ta emot besökare och få prata en stund över lite enkel förtäring. Kändes riktigt bra. Nu har det ju också kommit upp en skylt som visar var vi finns i huset.

I morse när jag tittade ut genom fönstret så var det ett vackert vinterlandskap. Det jag också noterade var betydligt fler bilar på vägarna in mot stan. Det är tydligt att fler tidigare bussresenärer nu tagit bilen istället. Tråkigt för miljön, men helt förståeligt när busstrafiken inte funkar ännu. Hoppas verkligen att Arriva och Sl får bukt med problemen och att allt funkar så fort som möjligt. Helt säkra på att det funkar kan vi vara först vecka 10.

I eftermiddag och en bit in på kvällen skall jag lyssna till politikerna i Täby som presenterar en ny handlingsplan för den regionala stadskärnan Täby centrum - Arninge. Få se vilka spännande idéer det kan finnas i den ?Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…