fredag 22 mars 2013

Kritiken mot kommunledningen växer i Österåker


Österåker står utan fast kommundirektör
Produktionschefen lämnar in sin begäran om uppsägning för någon vecka sedan
I veckan meddelar personalchefen att också hon lämnar!

Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition i Österåker
-          Nu är det verkligen krisläge! I slutet av förra veckan föreslog jag kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman (M), Elisabeth Gunnars (Fp) vice ordförande samt Tf komkundirektören att något måste göras. Det här måste vara den allra viktigaste frågan att ta tag i nu. Jag föreslog att en oberoende expert snabbt anlitas för att analysera situationen och för att ta fram en strategi för att vända utvecklingen. En utveckling som nu inte kan betraktas som något annat än ett akut krisläge. Michaela Fletcher Sjöman (M);s  svar till mig var att hänvisa till tf kommundirektör. Det vill säga ingen respons och som det verkar, ingen insikt om det ansvar som det innebär att vara ytterst politiskt ansvarig.
-          Det här håller inte. Nu måste kommunledningen och politiskt ansvariga ta tag i problemen, och sluta stoppa huvudet i sanden. Österåkers kommun befinner sig i ett akut krisläge och jag förväntar mig att kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande nu agerar och funderar över det råd och förslag jag gett om att snabbt anlita en oberoende expert för analys av läget och för att ta fram en strategi för att vända trenden. Personalen i Österåkers kommunalhus måste få arbetsro, annars riskerar vi att få se strömavhopp av kompetent personal och det måste förhindras.

tisdag 12 mars 2013

Finns inga tomma platser bara ett teoretiskt antagande


I det tjänsteutlåtandet som utgjorde underlaget för beslut om utbyggnaden i Söraskolan finns en uppgift om att det skulle stå 850 tomma platser i de kommunala skolorna. Den beskrivningen delar inte vi socialdemokrater och uppgiften om dessa tomma platser har vi inte kunnat få verifierad, tvärtom. Upplever det därför som angeläget att kommentera uppgiften eftersom den nu återges i tidningen Kanalen i en intervju med Michaela Fletcher Sjöman (M), Siffran bygger på ett teoretiskt antagande om man skulle maximera antalet elever till 30 elever oavsett klassrummens storlek då kan man rent teoretiskt trycka in ytterligare 850 elever. Det är inte samma sak som att det står 850 tomma platser i de kommunala skolorna. Det vore inte ens lämpligt att ha 30 elever i varje klassrum.
Ovanstående synpunkter finns i ett yttrande i protokollet KSAU 2013-03-01

Efterlängtad ombyggnad av Söra skolan


Nu ska Söraskolan få attraktiva och moderna nya lokaler. Genom engagerade rektorer, lärare, och föräldragrupp finns en strategi för hur trenden skall vändas till att en ökad andel av eleverna framöver kommer att söka sig till nya Söraskolan. Skolan räknar med att ta emot två paralleller i alla årskurser och räknar in såväl Aspergerverksamhet, internationella klasser, tal och språk etc., så innebär det 638 elever. Vi socialdemokrater har valt att ge stöd för skolans egen bedömning varför vi valt att föreslå att ombyggnationen anpassas till minst 650 elever.Moderaterna och allianspartierna valde att anpassa skolan till 550 elever.

När det gäller de övertaliga ytorna har man tidigare prövat om KOMVUX fick plats i Söraskolan, men funnit svårt att lösa det, utan att splittra verksamhetens olika delar. Därför borde man kanske snarare titta på är att flytta KOMVUX till andra centrala lokaler, kanske tillbaka till de lokaler de en gång fanns i, där idag kommunala musikskolan finns. Där får de sannolikt bättre plats. Sedan borde man istället pröva att flytta kommunala musikskolan till Söraskolan – det skulle öppna upp mycket större samverkans möjligheter, kanske starta någon kulturlinje, samarbete med Aspergerverksamheten. De övertaliga ytorna kan man välja att se som ett problem, men man kan också välja att se det som en möjlighet till att skapa ett mervärde till skolan och skapa ett hus fyllt med många verksamheter.

Styrgruppen föreslår vi utökas med två tjänstemän från produktionsstyrelsens förvaltning för att de är experter på innehållet i skolan och vi menar att de borde finnas med på lika villkor, inte enbart stå som referenter. Detta för att styrgruppen skall ha en bredare kompetens.Det gick inte alliansen med på, synd tycker jag.

söndag 3 mars 2013

Nytt avhopp av duktig chef

Nu har ytterligare en duktig chef på egen begäran valt att lämna sin tjänst i Österåkers kommun. På senare tid har kommundirektören lämnat, och nu lämnar den tredje chefen i ordningen för produktionsstyrelsen. Även på ekonomiavdelningen har det varit omsättning på personal. Det har är naturligtvis inte bra. Det visar att något i organisationen inte fungerar. Min önskan är att vi finner en kommundirektör som är stark och säker i sin roll och har förmåga att engagera och att samla sina anställda till att vara ett team. Där öppenhet och samarbete präglar organisationen. Det finns lite att jobba med.

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...